Eksport av fisk og sjømat til Argentina

Publisert 08.04.2016     Sist endret 25.05.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Argentina.

Vær oppmerksom på:

Ved eksport av fisk og fiskeprodukter til Argentina er det viktig at du som eksportør kontrollerer at produsenten har produktgodkjenning i orden.

Registrering/produktgodkjenning

Argentina krever en egen produktgodkjenning for import av animalske varer. Godkjenningen gjennomføres av matmyndighetene i Argentina (SENASA- National Food Safety and Quality Service).

Mattilsynet er ikke kjent med at Argentina har gitt ut et skjema som skal fylles ut. Virksomheten må lage en oversikt over produksjonsprosessen og merking av produktet som skal godkjennes. Du som eksportør må selv finne ut hvilken dokumentasjon som er nødvendig. Importør kan være behjelpelig med dette, alternativt kan du søke informasjon på SENSA sine nettsider.

Mattilsynet skal attestere på oversikten over produksjonsprosessen og merking av produktet. Attestering på slike dokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen. Satsen som benyttes er «Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk».

Sertifikater

1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk-engelsk 

Helsesertifikat utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Det er oppgitt i sertifikatet at gyldigheten på sertifikatet er 10 dager. Dersom varene transporteres med båt, blir gyldigheten utvidet med overfartstiden.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00