Eksport av fisk og sjømat til Argentina

Publisert 08.04.2016     Sist endret 29.03.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Argentina.

Attester

1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk-engelsk 

Attesten(e) utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Det er oppgitt i attesten at gyldigheten på attesten er 10 dager. Dersom varene transporteres med båt, blir gyldigheten utvidet med overfartstiden.

Produktgodkjenning

Argentina krever en egen produktgodkjenning for import av animalske varer. Godkjenningen gjennomføres av matmyndighetene i Argentina (SENASA- National Food Safety and Quality Service).

Mattilsynet er ikke kjent med at Argentina har gitt ut et skjema som skal fylles ut. Virksomheten må lage en oversikt over produksjonsprosessen og merking av produktet som skal godkjennes. Eksportøren må selv finne ut hvilken dokumentasjon som er nødvendig. Importør kan være behjelpelig med dette, alternativt kan eksportøren søke informasjon på SENASA sine websider.

Mattilsynet skal attestere på oversikten over produksjonsprosessen og merking av produktet. Attestering på slike dokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen. Satsen som benyttes er «Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk».

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00