Eksport av fisk og sjømat til Brasil

Publisert 03.07.2014     Sist endret 13.09.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk, sjømat og fiskeriprodukter til Brasil.

Brasilianske myndigheter ved DIPOA (Department of Animal Origin Products) ankommer Norge. I den anledning vil de holde åpent seminar om deres regelverk 25 september 2018 i Ålesund. Se invitasjonen for mer informasjon.

Vær oppmerksom på

Alle produsenter som ønsker å eksportere fisk og fiskevarer til Brasil må være godkjent av myndighetene i Brasil (DIPOA). Det er eksportørens ansvar å sikre at produsenten er godkjent, og at handelsvaren med tilhørende etiketter er registrert i PGA SIGSIF (the Agricultural Management Platform) før varene sendes. All eksport skjer på eget ansvar. Det er krav om importlisens, og denne skal søkes om før varene forlater Norge.

Registering

Mattilsynet vil sende liste over godkjente virksomheter til Brasil 4 ganger i året. I utgangspunktet er alle norske produsenter som er godkjent av Mattilsynet også godkjent for eksport til Brasil.

Alle som ønsker å eksportere til Brasil må derfor registrere seg i med «produksjon for eksport av fisk og sjømat til Brasil» i Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Spørsmål og svar vedrørende ny produksjonsformen «Produksjon for eksport av fisk og sjømat til Brasil» 

Listeføring

Listen Mattilsynet sender over er bakgrunnsinformasjon til DIPOA for videre registrering av produsentens handelsvarer og etiketter i PGA SIGSIF. I tillegg vil helseattesten verifisere at hvert enkelt eksportparti er godkjent for eksport.

Listen over godkjente produsenter inkluderer adressen virksomheten er oppført med i MATS skjematjentester. Det er også denne adressen som vil vises til på helseattesten. Dette legger derfor føringer på virksomhetene med hensyn til godkjenning av etiketter. Dersom det er diskrepans mellom oppført adresse og etikett må produsent selv sørge for å oppdatere etiketten i PGA SIGSIF.

Mattilsynet råder alle produsenter som allerede er godkjent til å undersøke hvilken adresse de er godkjent med i Brasil slik at adressen stemmer overens med godkjent etikett. Dersom det er en diskrepans rådes dere til å endre etiketten før dere sender varer til Brasil. Om ikke kan dere få problemer med importlisens.

PGA SIGSIF - Elektronisk produkt- og merkeregistrering

Se Sjømatrådet sine nettsider for mer informasjon om PGA SIGSIF og registering av produkter og etiketter.

Mattilsynet skal ikke signere på eller godkjenne søknadene i PGA SIGSIF.

Eventuelle tekniske utfordringer næringen møter med registreringen må forsøkes løst av virksomhetene selv eller med hjelp fra importør og/eller agent. Mattilsynet har lite kunnskap om selve registreringsprosessen.

Godkjente virksomheter

Godkjente virksomheter for fisk og fiskeprodukter publiseres på DIPOA sin nettside. Informasjonen tilgjengelig i listen er svært begrenset og er basert på listen som Mattilsynet oversender til Brasil og ikke på de virksomhetene som faktisk har registrert produktgodkjenninger i PGA SIGSIF.

Attester

For eksport av fisk og fiskevarer til Brasil brukes kun følgende helseattester:

Det kreves egenerklæring for produktgodkjenningen ved eksport til Brasil. Egenerklæringen skal sendes inn sammen med rekvisisjon i forkant av attestsøknad.

Eksport av oppdrettsfisk:

Eksport av villfisk:

Veiledere:

Attesten utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Mattilsynet arbeider med oppdatering/nye helsesertifikater slik at eksport av reker, rogn og kaviar, laks (filet og lever) og fiskeolje/fiskemel til NHC kan iverksettes innen kort tid.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00