Eksport av fisk og sjømat til Canada

Publisert 30.04.2014     Sist endret 08.05.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av sløydfisk, rundfisk og fiskemel til Canada.

Vær oppmerksom på:

Ved eksport av sløyd fisk og filet til humant konsum benyttes den generelle engelske sertifikatet.

Ved eksport av rund fisk må eksportør få informasjon av canadisk importør om sertifikatet «1.1.115 Health certificate for export of aquatic animals for retail or food services use» kan benyttes.

For eksport av rund fisk til videre bearbeiding er det ingen sertifikat som kan benyttes, da Mattilsynet ikke har oppnådd enighet med kanadiske myndigheter om et sertifikat som omfatter produkter til videre bearbeiding. Dette har bakgrunn i kanadisk regelverk som vil hindre innføring og/eller spredning av akvatiske dyresykdommer. Kanadiske myndigheter har laget en liste over arter og smittestoff som disse artene er mottagelige for, og listen omfatter både oppdrettede og villfangede arter. Blant annet er sild oppført på listen og rund sild havner under disse kravene.

Ved eksport av fiskemel og hydrolyserte fiskeproteiner til dyrefôr benyttes generell engelsk sertifikat, men det er nødvendig å inkludere en BSE-egenerklæring sammen med sertifikatet.

Registrering

Det kreves ingen registrering/godkjenning av virksomheter som skal eksportere til Canada.

Sertifikater

Generell helsesertifikat utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). De andre sertifikatene og egenerklæringen utstedes utenfor MATS og fås ved henvendelse til din lokale avdeling i Mattilsynet.

Sløyd fisk og filet til humant konsum

Rund fisk i forbrukerpakninger

Fiskemel til dyrefôr

Ved eksport av fiskemel og hydrolyserte fiskeproteiner til dyrefôr benyttes helsesertifikat 5.1.219. Dette sertifikatet brukes til varer som også ønskes re-eksportert tilbake til EU//EØS etter videreprosessering.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00