Eksport av fisk og sjømat til Canada

Publisert 30.04.2014     Sist endret 07.07.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av sløydfisk, rundfisk og fiskemel til Canada.

Vær oppmerksom på

Ved eksport av sløyd fisk og filet til humant konsum benyttes den generelle engelske attesten.

Ved eksport av rund fisk må eksportør få informasjon av canadisk importør om attesten «1.1.115 Health certificate for export of aquatic animals for retail or food services use» kan benyttes.

For eksport av rund fisk til videre bearbeiding er det ingen attest som kan benyttes, da Mattilsynet ikke har oppnådd enighet med kanadiske myndigheter om en attest som omfatter produkter til videre bearbeiding. Dette har bakgrunn i kanadisk regelverk som vil hindre innføring og/eller spredning av akvatiske dyresykdommer. Kanadiske myndigheter har laget en liste over arter og smittestoff som disse artene er mottagelige for, og listen omfatter både oppdrettede og villfangede arter. Blant annet er sild oppført på listen og rund sild havner under disse kravene.

Ved eksport av fiskemel og hydrolyserte fiskeproteiner til dyrefôr benyttes generell engelsk attest, men det er nødvendig å inkludere en BSE-egenerklæring sammen med attesten.

Registrering

Det kreves ingen registrering/godkjenning av virksomheter som skal eksportere til Canada.

Attester

Generell sunnhetsattest utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). De andre attestene og egenerklæringen utstedes utenfor MATS og fås ved henvendelse til din lokale avdeling i Mattilsynet.

Sløyd fisk og filet til humant konsum

Rund fisk i forbrukerpakninger

Fiskemel til dyrefôr

Ved eksport av fiskemel og hydrolyserte fiskeproteiner til dyrefôr benyttes attest 5.1.219. Det er ikke lengre nødvendig å inkludere en BSE-egenerklæring sammen med attesten. Ved eksport av fiskemel som skal brukes i dyrefôr for så å eksporteres tilbake til EU skal også 5.1.219 benyttes.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00