Eksport av fisk og sjømat til Israel

Publisert 15.09.2014     Sist endret 01.07.2013

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer, fiskemel og fiskeolje til Israel.

Vær oppmerksom på

Fisk og fiskevarer

Når du sender inn rekvisisjon av attest til Israel, skal du oppgi følgende informasjon i «send beskjed»-funksjonen; «ready to eat» (RTE), «lot numbers» og annen informasjon som du eventuelt vil ha inn i feltet «Remarks».

Ved utfylling av attesten for fisk og fiskevarer til humant konsum må man være oppmerksom på punktet som gjelder spiseklare produkter. Eksempler på spiseklare produkter er laks til sushi, røkt ørret og røkt laks. Eksportør oppfordres til å føre tett dialog med importør og produsent før varene merkes som spiseferdige.

Fiskemel og fiskeolje

Attest for fiskemel og fiskeolje til Israel ble reforhandlet i mai 2016. For å kunne importere fiskemel og -olje til Israel må importøren ha importlisens. For å få importlisens må varenes produsent legge frem et «Certification of plant» dokument. Dette dokumentet er bare nødvending ved søknad om og fornying av importlisens, og trenger ikke følge hver forsendelse. Det er et eget dokument for fiskemelsprodusenter og et for fiskeoljeprodusenter. Dokumentet fås ved henvendelse til attestkontoret.

Registrering

Det kreves ingen registrering/godkjenning av virksomheter som skal eksportere til Israel.

Attester

Fisk og fiskevarer

Fiskemel og fiskeolje til dyrfôr

Attesten 1.1.31 utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Attest 5.1.122 utestedes gjennom manuell løsning og fås ved henvendelse til attestkontoret som skal utstede attesten.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00