Eksport av fisk og sjømat til New Zealand

Publisert 08.04.2016     Sist endret 22.05.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til New Zealand.

Attester

1.1.16 New Zealand, sunnhetsattest, laksefisk 

1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefisk 

Attesten utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Egenerklæring

Ved søknad om eksportdokumenter for laksefisk til New Zealand danner «1.3.36 New Zealand, egenerklæring, pakker av laksefisk» grunnlaget for behandlingen av søknaden. Egenerklæringen er et obligatorisk dokument som skal legges ved når eksportøren/produsenten sender inn rekvisisjonen til Mattilsynet. Egenerklæringen fylles ut og signeres av kvalitetsansvarlig ved hvert enkelt slakteri hvor varene produseres. Det skal lages en ny egenerklæring for hver ny forsendelse.

  • Dersom slaktingen er pålagt av Mattilsynet på grunn av sykdomsbekjempelse,  er det ikke tillatt å eksportere laksefisken til New Zealand.
  • Ved eksport direkte til Ned Zealand skal feltet "Hel fisk er hodekappet, sløyd og evt. rester av gjeller er fjernet" krysses av.
  • Ved videre bearbeiding i utlandet skal feltet "Hel fisk er sløyd, men ikke hodekappet, da det foreligger avtale om videre bearbeiding i utlandet" krysses av.
  • Alle de andre feltene skal krysses av. Produsenten skal også opplyse om fiskens opphav i form av konsesjons- og lokalitetsopplysninger slik at Mattilsynet kan spore opp fisken ved behov.
  • Egenerklæring sendes med rekvisisjon til tilsynskontor. Egenerklæringen kan legges ved under trinnet «Registrer Vedlegg» i Mattilsynets Skjematjenester.
  • På grunn av krav om egenerklæring, skal det sendes inn rekvisisjon også for fersk/kjølt ubearbeidet oppdrettet laksefisk.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00