Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea

Publisert 14.10.2015     Sist endret 02.05.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Sør-Korea.

Vær oppmerksom på:

Alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer til Sør-Korea må være godkjent i Sør-Korea. Det er eksportøren sitt ansvar å undersøke om produsenten er godkjent i Sør-Korea før varene sendes. All eksport skjer på eget ansvar.

Registrering

Registering av produsenter av fisk og fiskevarer

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer (og andre varer av animalsk opprinnelse, meieriprodukter samt levende dyr) må være registrert i Sør-Korea hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), jf. Special Act on Import Food Safety Management.

Registreringen skjer elektronisk via denne portalen.

Special Act on Import Food Safety Management trådte i kraft 4. februar 2016. Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst 7 dager før import av varen finner sted. Registreringen gjelder i 2 år. Eventuell regodkjenning må være ferdigstilt minst 7 dager før registreringen opphører.

Registrering av produsenter av restråstoff til humant konsum

Dette gjelder hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis). For å være godkjent for eksport av restråstoff må produsenten listeføres jf. forordning fra MFDS av 24. juni 2013. Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres.

Godkjente virksomheter for restråstoff for human konsum vil oppdateres 2 ganger i året. For å bli med på oppdatering må søknadene være mottatt av Sjømatrådet innen 1. juni og 1. desember.

Mer informasjon om registreringen hos Norges sjømatråd

Godkjente virksomheter

Godkjente produsenter for både fisk og fiskevarer og restråstoff til human konsum publiseres på MFDS sin nettside. Siden er på koreansk.

Les veiledningen for å navigere på siden.

Sertifikater

Det er ingen spesielle krav til sertifikater til Sør-Korea for fisk- og sjømatprodukter (unntatt restråstoff for humant konsum, levende fisk, levende/frosne/ferske muslinger og krepsdyr), her benyttes de generelle attestene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel. Sertifikatene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Det er egne sertifikater for:

Restråstoff av torsk (hode, rogn og melke): Sertifikatet utstedes gjennom MATS. 1.1.253 Sør-Korea, Sunnhetsattest, restråstoff torsk, engelsk, 2016-12

Levende akvatisk fisk (vill-fanget/oppdrett/rogn/melke): Sertifikatet utstedes som PDF på hvitt spesialpapir, kontakt avdelingskontoret for utstedelse. 10.1.246 Sør-Korea, sunnhetsattest, rogn og melke, engelsk, 2017-03-specimen.

Levende/fersk/frossen musling (Blåskjell, østers, tunikater og echinoderm mv.): Attesten utstedes som PDF, kontakt avdelingskontoret for utstedelse. 1.1.259 Sør-Korea, Sunnhetsattest, levende musling mv, engelsk, 2017-03

Krepsdyr (reker/kongekrabbe/snø krabbe mv.): Attesten utstedes som PDF, kontakt avdelingskontoret for utstedelse. 1.1.258 Sør-Korea, Sunnhetsattest, krepsdyr, engelsk, 2017-03

Attest for rest-råstoff

Sør-Korea har egne krav til produktet og utfylling av sertifikatet:

 1. Produktet:
  • For rogn og melke - annen innmat må skjæres vekk
 2. Utfylling av sertifikatet:
  • Feltet «I. Details identifying the fishery products»:
   • Det skal også vises til HS-koden for å vise at produktet er for humant konsum.
    • Frozen edible cod heads – HS 0303
    • Frozen edible cod intestines (milt/roe) – HS 0303
  • Felt «II. Provenance of the fishery products» under «Address(es) and number(s).....»:
   • Navn på virksomhet skal også registreres sammen med fiskebruksnummer, postnummer og poststed (som er lik opplysningene på godkjent liste i Korea)

Nye krav vedrørende merking av matvarer

Sør-Korea har kommet med nye krav vedrørende merking (labeling) av matvarer med

 • Halal-,
 • Kosher- eller
 • HACCP-sertifisering.

Dersom din virksomhet eksporterer matvarer til Sør Korea med slik merking, vennligst ta kontakt med Mattilsynets Hovedkontor, seksjon for eksport og import for mer informasjon.

Epost: internpost.eksportogimport@mattilsynet.no

Merk eposten med Halal-, Kosher- eller HACCP-sertifisering.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.