Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea


Publisert 14.10.2015 | Sist endret 17.10.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Sør-Korea

Attester

Det er ingen spesielle krav til attester til Sør-Korea, her benyttes de generelle attestene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel. Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Det er egne attester for følgende varer:

Restråstoff av torsk (hode, rogn og melke)

Levende akvatisk fisk (vill-fanget/oppdrett/rogn/melke)

Levende/fersk/frossen musling (Blåskjell, østers, tunikater og echinoderm mv.)

Krepsdyr (reker/kongekrabbe/snø krabbe mv.)

Attestene utstedes utenfor MATS.

Vær oppmerksom på

Alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer til Sør-Korea må være godkjent i Sør-Korea. Det er eksportøren sitt ansvar å undersøke om produsenten er godkjent i Sør-Korea før varene sendes. All eksport skjer på eget ansvar.

Registrering

Registering av produsenter av fisk og fiskevarer

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer (og andre varer av animalsk opprinnelse, meieriprodukter samt levende dyr) må være registrert i Sør-Korea hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), jf. Special Act on Import Food Safety Management.

Registreringen skjer elektronisk via denne portalen.

Special Act on Import Food Safety Management trådte i kraft 4. februar 2016. Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst 7 dager før import av varen finner sted. Registreringen gjelder i 2 år. Eventuell regodkjenning må være ferdigstilt minst 7 dager før registreringen opphører.

Registrering av produsenter av restråstoff til humant konsum

Dette gjelder hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis). For å være godkjent for eksport av restråstoff må produsenten listeføres jf. forordning fra MFDS av 24. juni 2013. Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres.

Godkjente virksomheter for restråstoff for human konsum vil oppdateres 2 ganger i året. For å bli med på oppdatering må søknadene være mottatt av Sjømatrådet innen 1. juni og 1. desember.

Mer informasjon om registreringen hos Norges sjømatråd

Godkjente virksomheter

Godkjente produsenter for både fisk og fiskevarer og restråstoff til human konsum publiseres på MFDS sin nettside. Siden er på koreansk.

Les veiledningen for å navigere på siden.

Attest for rest-råstoff

Ved eksport av rest-råstoff til humant konsum må attest fylles ut utenfor MATS. Ta kontakt med attestkontoret ditt for å få tilsendt attest i PDF-format.

Sør-Korea har egne krav til produktet og utfylling av attesten:

1. Produktet:

 • For rogn og melke - annen innmat må skjæres vekk

2. Utfylling av attest:

 • Feltet «I. Details identifying the fishery products»:
  • Det skal også vises til HS-koden for å vise at produktet er for humant konsum.
   • Frozen edible cod heads – HS 0303
   • Frozen edible cod intestines (milt/roe) – HS 0303
 • Felt «II. Provenance of the fishery products» under «Address(es) and number(s).....»:
  • Navn på virksomhet skal også registreres sammen med fiskebruksnummer, postnummer og poststed (som er lik opplysningene på godkjent liste i Korea)

Nye krav vedrørende merking av matvarer

Sør-Korea har kommet med nye krav vedrørende merking (labeling) av matvarer med

 • Halal-,
 • Kosher- eller
 • HACCP-sertifisering.

Dersom din virksomhet eksporterer matvarer til Sør Korea med slik merking, vennligst ta kontakt med Mattilsynets Hovedkontor, seksjon for eksport og import for mer informasjon.

Epost: internpost.eksportogimport@mattilsynet.no 

Merk eposten med Halal-, Kosher- eller HACCP-sertifisering.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?