Eksport av fisk og sjømat til Taiwan

Publisert 03.02.2016     Sist endret 03.04.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Taiwan.

Attester

Fisk og fiskevarer

Attesten utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Skjell

2.1.92 Sunnhetsattest levende muslinger mv, engelsk, 2017 03 specimen

I felt I under «Description – Species (scientific name)» må det påføres høsteområde. Attesten utstedes utenfor MATS og fås ved henvendelse til din lokale avdeling i Mattilsynet.

Vær oppmerksom på:

Ved eksport til Taiwan er det ekstremt nøye at fisken er skikkelig sløyet. Det må IKKE forekomme tarmrester. Hvis dette blir oppdaget ved inspeksjon på grensen er det fare for at partiet blir satt i karantene, og Taiwanske myndigheter vil kreve en erklæring som går på fravær av noen sykdommer. Mattilsynet har utarbeidet en erklæring som kan utstedes i denne sammenhengen. Erklæringen utstedes bare hvis partiet blir stående fast på grensen.

1.2.240.Taiwan, erklæring ved funn av tarmrester, engelsk

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attesten, kontakt Mattilsynets avdelingskontor som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00