Eksport av fisk og sjømat til Tyrkia

Publisert 21.10.2013     Sist endret 03.10.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Tyrkia.

Vær oppmerksom på:

Alle attestene er basert på EUs mal med mange felt som må fylles ut på attestens første side. Attestens førsteside har 3 varelinjer, og en attest kan bare benyttes til varelinjer som sorterer under samme HS-kode (Felt I.19 tolltariffkode-kun 4 første siffer). I de tilfeller eksportpartiet inneholder mer enn 3 varelinjer eller består av varepartier med ulike HS-koder, skal det søkes om flere attester.

Om gyldighetstid på attester

Mattilsynet har fått informasjon om avvisning av varer ankommet Tyrkia på grunn av spørsmål om gyldighetstid. Mattilsynet har ikke fått informasjon om krav til gyldighetstid på attester utstedt i Norge. Mattilsynet ber likevel eksportørene ha dialog med importører om gyldighetstid på attester for å sikre seg at attesten eventuelt ikke er for gammel når varene ankommer Tyrkia.

Krav til godkjenning for «Metode 7» for eksport av fiskemel

Det er en forutsetning for å få utstedt attest 5.1.249 Fiskemel, at virksomheten er godkjent for metode 7 i biproduktforordningen (punkt II.1.c). Attestkontoret vil sjekke at virksomheten er godkjent for metode 7 før attesten utstedes. For å bli godkjent for metode 7 må virksomheten ta med sin lokale mattilsynsavdeling for prosedyre for godkjenning.

Attester

Attesten for fisk og fiskevarer utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Attesten for fiskebiprodukter utstedes utenfor MATS og fås ved henvendelse til din lokale Mattilsynet-avdeling.

Eksport av fisk og fiskevarer:Eksport av fiskeoljer til dyrefôr:
Eksport av fiskemel til dyrefôr:
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00