Eksport av fisk og sjømat til Vietnam

Publisert 30.04.2013     Sist endret 08.05.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Vietnam.

Vær oppmerksom på:

Ved eksport av fisk og fiskevarer til Vietnam er det viktig at du som eksportør kontrollerer at produsenten du skal eksportere varer for er godkjent for eksport til Vietnam. Dersom partier eksporteres og blir stoppet i grensekontrollen i Vietnam fordi partiet består av produkter som ikke kommer fra godkjent virksomhet, eller at produktene ikke er godkjent for gjeldende virksomhet, kan ikke Mattilsynet hjelpe. All eksport til Vietnam skjer på eget ansvar.

Mattilsynet har valgt å avvente med å oversende oppdatert liste i mai 2018, da vietnamesiske myndigheter fremdeles ikke har behandlet listen som ble oversendt i november 2017.

Registrering

Vietnam krever at alle virksomheter som skal eksportere fisk og fiskevarer må være godkjent i Vietnam jf. Vietnams Circular No.25/2010/TT-BNNPTNT "Guiding on the Food Hygiene and Safety control for imported foodstuffs of animal origin".

Det er produsenten som skal registrere seg. Dette skjer via Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Les veiledning om dette.

Når virksomheten er blitt godkjent og det ønskes en endring i registreringen så gjennomføres dette i det samme skjemaet i Mattilsynets skjematjeneste.

Mattilsynet vil sende liste over til Vietnam to ganger i året. Frist for å bli med på disse oversendelsene er at virksomheten har registrert seg/endret sin informasjon innen 1. mai og 1. november, samt at registreringen er utført korrekt og at alle nødvendige vedlegg er korrekte og lagt ved. Saksbehandlingstiden etter fristens utløp kan ta opptil 4 måneder.

Vietnamesiske myndigheter holder selv listen over de virksomhetene som er godkjent. Oppdatert liste finnes på deres hjemmeside som du finner link til her. Virksomheten er derfor ikke godkjent for produktene de har søkt om før de står på denne listen.

Spesielt om levende kongekrabbe og snøkrabbe

Da Mattilsynet og myndighetene i Vietnam fremdeles ikke er blitt enige om eksport av levende kongekrabbe og snøkrabbe til Vietnam, har vi per dags dato ingen helsesertifikat for denne type eksport.

Sertifikater

Det er ingen spesielle krav til egne attester til Vietnam. Her benyttes de generelle attestene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel. Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Veiledning - Listeføring til Vietnam i MATS skjematjenester

Circular No.25/2010/TT-BNNPTNT

Eksportører til Vietnam i 2016 og 2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00