Eksport av fiskemel til Kina

Publisert 02.12.2014     Sist endret 02.12.2014

Etter ønske fra fiskemelnæringen kommer Mattilsynet til å starte en ny dialog med AQSIQ med tanke på godkjenning av norske fiskemelprodusenter for eksport til Kina. Alle produsenter av fiskemel og hydrolyserte proteiner av fisk som ønsker å bli inspisert av kinesiske veterinærmyndigheter og godkjent for eksport til Kina bes om å melde sin virksomhet inn til Mattilsynet innen 23. desember 2014.

Kinesisk marked har i flere år vært stengt for eksport av fiskemel fra Norge. Kinesiske myndigheter stoppet handelen med Norge i januar 2011, med argument om at norsk fiskemel ikke oppfylte kravet om «traditional trade» med Kina. Mattilsynet har tidligere invitert de kinesiske matmyndigheter, AQSIQ, til Norge for å inspisere norske fiskemelprodusenter med tanke på deres godkjenning for eksport. Det var fiskemelindustrien sin liste som lå til grunn for inspeksjonen fra AQSIQ.

Påmelding

Etter ønske fra fiskemelnæringen kommer Mattilsynet til å starte en ny dialog med AQSIQ med tanke på godkjenning av norske fiskemelprodusenter for eksport til Kina. Mattilsynet vil invitere AQSIQ på inspeksjoner til Norge i løpet av første kvartal 2015. I den forbindelse trenger vi en oversikt over virksomheter som produserer fiskemel og hydrolyserte proteiner og som ønsker å bli inspisert av AQSIQ og godkjent for eksport til Kina.

Virksomheter som melder seg på inspeksjoner må være klar over at

  • Den norske industrien må dekke kostnader for inspeksjoner.

  • Mattilsynet vil legge til grunn at inspeksjonene er en del av en vurdering av tilstanden i Norge. Mest sannsynlig kommer ikke kinesiske myndigheter til å inspisere alle virksomheter, men kun et utvalg. Mattilsynet vil arbeide for en generell markedsadgang for fiskemelprodusenter, men rekkefølgen og utvalget av virksomheter vil bli diskutert med næringens organisasjoner. 

  • Det er kun Kina som avgjør hvem får lov til å eksportere.

  • Det er ingen garanti for at Mattilsynet vil lykkes med denne henvendelsen til AQSIQ og at den vil forandre handelsstatusen mellom Norge og Kina.

Frist

Alle fiskemelprodusenter som er interessert i eksport til Kina bes å fylle ut det vedlagte skjema og sende det til e-postadressen kina.innmelding@mattilsynet.no. Fristen er 23. desember 2014.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, kontakt Mattilsynets seksjon for eksport og import


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, kontakt Mattilsynets seksjon for eksport og import