Eksportørens ansvar ved eksport

Publisert 04.12.2017     Sist endret 24.08.2018

Eksportør må sette seg inn i hvilke importkrav som gjelder for det aktuelle mottakerland.

Eksportør skal forsikre seg om at:

  • Det søkes om rett sertifikatformular
  • Alle opplysninger i sertifikatsøknaden er korrekte
  • Eksportpartiet er i henhold til sertifikatens garantier og oppfyller alle krav stilt av mottakerlandet
  • Sertifikat er utstedt før eksportpartiet forlater Norge

Ofte ønsker kunder i utlandet at norske myndigheter attesterer for ulike krav som ikke står i sertifikat eller erklæring. Slike krav er Mattilsynet uvedkommende og må derfor behandles av virksomheten selv. Dersom kravet fra kunden har opprinnelse i myndighetskrav, må dette dokumenteres for at Mattilsynet skal vurdere å bistå.

Mattilsynet forholder seg bare til dokumenterte krav fra myndigheter, ikke kundekrav.

Endring av eksportdokumenter

Eksportør kan søke om endring av utstedt eksportdokument. Mer detaljert beskrivelse av dette finner du her.

Eksportdokumenter som ikke anvendes

Eksportdokumenter som ikke benyttes skal returneres til Mattilsynet.

Tap av sertifikater

Det skal ikke være flere originale sertifikater i omløp på et og samme parti. Mattilsynet kan utstede bekreftet kopi av tidligere utstedt sertifikat ved behov, men slike saker vil bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Hvis eksportdokumenter har blitt ødelagt skal restene returneres til Mattilsynet, som vurderer om nye dokumenter kan utstedes.

Tilbakekalling og annullering av sertifikat

Mattilsynet kan tilbakekalle og annullere sertifikater dersom:

  • Mattilsynet mottar opplysninger som tilsier at et eksportparti ikke er i overensstemmelse med sertifikat utstedt for dette partiet, eller
  • Det er mer enn en sertifikat i omløp for et eksportparti

Mattilsynet varsler importlandet om annullering.

Fant du det du lette etter?