Eksportørens ansvar ved eksport

Publisert 04.12.2017     Sist endret 04.12.2017

Eksportør må sette seg inn i hvilke importkrav som gjelder for det aktuelle mottakerland.

Eksportør skal forsikre seg om at:

  • Det søkes om rett attestformular
  • Alle opplysninger i attestsøknaden er korrekte
  • Eksportpartiet er i henhold til attestens garantier og oppfyller alle krav stilt av mottakerlandet
  • Attest er utstedt før eksportpartiet forlater Norge

Ofte ønsker kunder i utlandet at norske myndigheter attesterer for ulike krav som ikke står i attest eller erklæring. Slike krav er Mattilsynet uvedkommende og må derfor behandles av virksomheten selv. Dersom kravet fra kunden har opprinnelse i myndighetskrav, må dette dokumenteres for at Mattilsynet skal vurdere å bistå.

Mattilsynet forholder seg bare til dokumenterte krav fra myndigheter, ikke kundekrav.

Endring av eksportdokumenter

Eksportør kan søke om endring av utstedt eksportdokument. Mer detaljert beskrivelse av dette finner du her.

Mattilsynet kan utstede erstatningsattest dersom opprinnelig attest er returnert og partiet er tilgjengelig for kontroll i Norge.

Dersom eksportpartiet ikke er tilgjengelig for kontroll i Norge skal følgende vilkår i tillegg være oppfylt for at erstatningsattest kan utstedes:

  • Opplysningene som endres er ikke med på å identifisere varepartiet, og
  • Ved endring av attestformular må alle attestvilkår i erstatningsattest være omfattet av original attest.

Eksportdokumenter som ikke anvendes

Eksportdokumenter som ikke benyttes skal returneres til Mattilsynet.

Tap av attester

Det skal ikke være flere originale attester i omløp på et og samme parti. Mattilsynet kan utstede bekreftet kopi av tidligere utstedt attest ved behov, men slike saker vil bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Hvis eksportdokumenter har blitt ødelagt skal restene returneres til Mattilsynet, som vurderer om nye dokumenter kan utstedes.

Tilbakekalling og annullering av attest

Mattilsynet kan tilbakekalle og annullere attester dersom:

  • Mattilsynet mottar opplysninger som tilsier at et eksportparti ikke er i overensstemmelse med attest utstedt for dette partiet, eller
  • Det er mer enn en attest i omløp for et eksportparti

Mattilsynet varsler importlandet om annullering.

Fant du det du lette etter?