Endring av eksportdokumenter

Publisert 04.12.2017     Sist endret 04.12.2017

Eksportør/speditør kan søke om endring av utstedt eksportdokument. Mattilsynet kan utstede erstatningsattest dersom opprinnelig attest er returnert, og partiet er tilgjengelig for kontroll i Norge.

Hvis det oppdages feil i en utstedt attest kan attesten altså endres, som en nødløsning. Søknad om endring skjer via Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Søknad om attestbytte kan kun mottas fra samme eksportør som er ansvarlig den opprinnelige attesten, og eventuelle spørsmål fra importører i utlandet skal gå gjennom norske næringsaktører.Søknad om endring vurderes i det enkelte tilfellet.

Dersom eksportpartiet ikke er tilgjengelig for kontroll i Norge skal følgende vilkår i tillegg være oppfylt for at erstatningsattest kan utstedes:

 • Opplysningene som endres er ikke med på å identifisere varepartiet, og
 • Ved endring av attestformular må alle attestvilkår i erstatningsattest være omfattet av original attest.

Med mindre det kan vises til åpenbare administrative feil, som skrivefeil, kan et eksportdokument ikke endres:

 • Hvis antall kolli er høyere enn på originaldokumentet.
 • Hvis volum er høyere enn på originaldokumentet.
 • Ved endring av opplysninger som identifiserer eksportpartiet, herunder:
  • Art / Produkt
  • Produsent / Opprinnelsesvirksomhet
  • Produksjonsdato
  • Lot-nummer
 • Ved endring til attestformular hvor attestasjonen er mer omfattende eller har strengere krav.

Det skal ikke være flere sett eksportdokumenter ute på ett og samme vareparti. Original attest skal være returnert til attestkontoret før erstatningsattest utleveres. Dette kan være problematisk for ferske varer som kan bli ødelagt dersom de blir stående i påvente av nye papirer. Etter innvilgelse av bytting kan derfor originalpapirer returneres med spedisjonsfirma som tilbyr sporing på sin nettside, etter avtale med attestkontoret.

Det skal ikke være tvil om at produktet er det det gir seg ut for å være, at mattryggheten er ivaretatt og at produktet er i henhold til kravene i attesten. Det skal ikke være nødvendig med mer enn ett attestbytte for å korrigere feilen. Er eksportør i tvil om det er nødvendig å endre attesten for å få eksportpartiet inn i importlandet, skal eksportør via importør forhøre seg med importørlandets myndigheter om dokumentet godtas.

Fant du det du lette etter?