Endring av eksportdokumenter

Publisert 04.12.2017     Sist endret 22.03.2018

Eksportør/speditør kan søke om endring av utstedt eksportdokument. Mattilsynet kan utstede erstatningssertifikat dersom opprinnelig sertifikat er returnert, og partiet er tilgjengelig for kontroll i Norge.

Blir en eksportør oppmerksom på at eksportpartiet ikke samsvarer med opplysningene i egenerklæringen eller det utstedte sertifikatet, skal eksportøren snarest informere Mattilsynet om avviket.

Hvis det oppdages feil i et utstedt sertifikat kan det utstedes et erstatningssertifikat. Søknad om endring skjer via Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Søknad om endring kan kun mottas fra samme eksportør som er ansvarlig for det opprinnelige sertifikatet. Søknad om endring vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Er eksportpartiet ikke lenger tilgjengelig for kontroll i Norge, skal søkeren dokumentere at eksportpartiet er det samme som var tilgjengelig for kontroll da det opprinnelige sertifikatet ble utstedt. I tillegg skal det ikke foreligge opplysninger om andre forhold som tilsier at sertifikatet ikke ville blitt utstedt, eller at importlandet vil motsette seg at det utstedes erstatningssertifikat.

Det skal ikke være tvil om at eksportpartiet er det det gir seg ut for å være, at mattryggheten er ivaretatt og at varene er i henhold til kravene i sertifikatet. Er eksportør i tvil om det er nødvendig å endre sertifikatet for å få eksportpartiet inn i importlandet, skal eksportør via importør forhøre seg med importørlandets myndigheter om dokumentet godtas.

Det skal ikke være flere sett eksportdokumenter i omløp for ett og samme eksportparti. Opprinnelig sertifikat skal som hovedregel være returnert før erstatningssertifikatet utleveres. Dette kan imidlertid være problematisk for ferske varer som kan bli ødelagt dersom de blir stående i påvente av nye papirer. Det kan derfor avtales at erstatningssertifikat utleveres mot at originalpapirer returneres med sporet forsending.

Fant du det du lette etter?