Rekvisisjon for sjømat

Publisert 04.12.2017     Sist endret 08.05.2018

Rekvisisjon er en forespørsel om å godkjenne et vareparti for eksport til et bestemt land.

Rekvisisjon for sjømat sendes inn gjennom Mattilsynets skjematjeneste og vil bli behandlet av det kontoret som fører tilsyn med produsenten. Rekvisisjon av sertifikat for eksport av andre typer varer gjøres utenfor MATS, ved at PDF skjema sendes det aktuelle kontoret.

Eksportør oppgir fakta om varepartiene som skal eksporteres og opplyser om hvor og når varene er tilgjengelig for inspeksjon. Det er derfor viktig at rekvisisjon sendes inn til Mattilsynet så tidlig som mulig slik at Mattilsynet får tid til å vurdere rekvisisjon og eventuelt foreta en kontroll av partiet.

Kun rekvisisjoner på allerede produserte varer kan behandles av Mattilsynet. Det er mulig å sende inn rekvisisjon på varer som skal produseres, men det er ikke mulig å få rekvisisjonen behandlet før varene er ferdig produsert.

Mattilsynet vurderer rekvisisjonen mot nasjonale krav og eventuelle krav i det aktuelle sertifikatet.

Det kan også føres tilsyn med varepartiet, dette vil da være grunnlag for godkjenning av rekvisisjonen. Hvis varepartiet ikke er tilfredsstillende eller ikke befinner seg på det angitte stedet, vil det gis avslag på rekvisisjon av eksport for dette partiet. Dette gjøres i form av et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven.

For at Mattilsynet skal kunne gjennomføre kontroll av partiet må virksomheten tilrettelegge for dette. Partiet i sin helhet skal være lett tilgjengelig for kontroll. For eksempel betyr dette at virksomheten må være forberedt på tømme containere eller åpne esker for at hele varepartiet skal bli kontrollert, jf. § 13 i Matloven.

For ikke å skape forsinkelser i holdbarheten på ferskvarer er fersk, ubearbeidet laksefisk unntatt krav om rekvisisjon. Unntaket gjelder imidlertid ikke fersk, ubearbeidet laksefisk som skal eksporteres til Kina, Australia eller New Zealand da disse landene spesifikke sertifikatkrav som krever rekvisisjon.

Fant du det du lette etter?