Søknad om attest

Publisert 04.12.2017     Sist endret 04.12.2017

Attestsøknad er en forespørsel om utstedelse av attest på bakgrunn av en eller flere rekvisisjoner. Eksportør velger ved hvilket attestkontor attesten skal hentes, og attestsøknaden vil bli behandlet av dette kontoret.

Hovedprinsipper:

  • Det skal ikke være mer enn én original attest med i omløp på et og samme parti
  • Eksportdokumenter utstedes på formularer utviklet av Mattilsynets hovedkontor, på sikret papir.
  • Uvedkommende opplysninger (dvs. opplysninger som ikke kreves av attesten: faksnummer, fiskestørrelse osv.) er ikke tillatt.
  • Mattilsynet utsteder ikke attester på varepartier som allerede har forlatt landet.

Selv om rekvisisjonen er godkjent, skal ikke varene sendes ut av Norge før attest er utstedt.

  • Det utstedes ikke eksportdokumenter til EU-land, unntaket er hvis varer skal videreforedles eller mellomlagres i EU land og eksporteres til land med særkrav – da kan pre-eksportattest utstedes.
  • Eksportør er ansvarlig for at varene oppfyller alle krav i attesten det søkes om

Mattilsynet kan også foreta partikontroll av varene ved attestsøknad. Derfor er det viktig at partiet må være i Norge helt til attesten er utstedt. Ansvaret for dette ligger hos den enkelte eksportør/speditør. Det holder ikke at partiet kun er i landet i den perioden det er tilgjengelig for inspeksjon ved rekvisisjonstidspunkt. Det vil ikke bli utstedt attest på varer som allerede har forlatt landet.

Attestsøknad skal sendes inn gjennom MATS i god tid før varene forlater landet.

Mattilsynet må ha en reel mulighet å inspisere varene, samt ha tid til å utstede attesten innen kontortid. Hvis eksportør ber om attest på slutten av en arbeidsdag, må eksportør være forberedt på at attestkontoret ikke vil ha mulighet til å utstede attesten før neste dag. Ønsker eksportør å få utstedt attest etter arbeidstid, må dette melde ifra om til attestkontoret dagen i forveien, innen klokken 12 (formiddag). Nærmere avtale kan da gjøres med det aktuelle attestkontor.

Fant du det du lette etter?