Søknad om sertifikat

Publisert 04.12.2017     Sist endret 08.05.2018

Sertifikatsøknad er en forespørsel om utstedelse av sertifikat på bakgrunn av en eller flere rekvisisjoner. Eksportør velger ved hvilket sertifikatkontor sertifikaten skal hentes, og sertifikatsøknaden vil bli behandlet av dette kontoret.

Hovedprinsipper:

  • Det skal ikke være mer enn ett originalt sertifikat med i omløp på et og samme parti
  • Eksportdokumenter utstedes på formularer utviklet av Mattilsynets hovedkontor, på sikret papir.
  • Uvedkommende opplysninger (dvs. opplysninger som ikke kreves av sertifikatet: faksnummer, fiskestørrelse osv.) er ikke tillatt.
  • Mattilsynet utsteder ikke sertifikater på varepartier som allerede har forlatt landet.

Selv om rekvisisjonen er godkjent, skal ikke varene sendes ut av Norge før sertifikat er utstedt.

  • Det utstedes ikke eksportdokumenter til EU-land, unntaket er hvis varer skal videreforedles eller mellomlagres i EU land og eksporteres til land med særkrav – da kan pre-eksportsertifikat utstedes.
  • Eksportør er ansvarlig for at varene oppfyller alle krav i sertifikatet det søkes om

Mattilsynet kan også foreta partikontroll av varene ved sertifikatsøknad. Derfor er det viktig at partiet må være i Norge helt til sertifikatet er utstedt. Ansvaret for dette ligger hos den enkelte eksportør/speditør. Det holder ikke at partiet kun er i landet i den perioden det er tilgjengelig for inspeksjon ved rekvisisjonstidspunkt. Det vil ikke bli utstedt sertifikat på varer som allerede har forlatt landet.

Sertifikatsøknad skal sendes inn gjennom MATS i god tid før varene forlater landet.

Mattilsynet må ha en reell mulighet å inspisere varene, samt ha tid til å utstede sertifikatet innen kontortid. Hvis eksportør ber om sertifikat på slutten av en arbeidsdag, må eksportør være forberedt på at sertifikatkontoret ikke vil ha mulighet til å utstede sertifikatet før neste dag. Ønsker eksportør å få utstedt sertifikat etter arbeidstid, må dette meldes fra om til sertifikatkontoret dagen i forveien, innen klokken 12 (formiddag). Nærmere avtale kan da gjøres med det aktuelle sertifikatkontor.

Fant du det du lette etter?