Spørsmål og svar

Spørsmål og svar vedrørende produksjonsformen «Produksjon for eksport av fisk og sjømat til Brasil» og registering av egenerklæring

Publisert 20.08.2018     Sist endret 24.05.2019

1. Skal virksomheten (produsenten) eksportere varer av animalopprinnelse til Brasil? Herunder, fisk og fiskebiprodukter både til humant konsum og ikke humant konsum?

Ja, da skal du registrere deg

Nei, da skal du ikke registrere deg

2. Virksomheten er allerede godkjent i Brasil og har tilgang til PGA SIGSIF, må virksomheten registrere seg i ny produksjonsform?

Ja, du skal registrere deg

3. Virksomheten stod på listen før 1. november 2018. Nå er virksomheten ikke lengre på listen. Hvorfor har virksomheten blitt slettet?

Brasil ønsket at vi skulle redusere listen over godkjente virksomheter til de som faktisk eksporterer til Brasil. Dersom du stod på godkjent liste i Brasil og ikke registrerte deg med «produksjonsform for eksport av fisk og sjømat til Brasil» innen fristen, 1. november 2018, så sendte Mattilsynet over slettemelding til Brasil. Når Brasil oppdaterte listen så falt din virksomhet ut fra godkjent liste og du kan ikke lengre eksportere varer til Brasil selv om du tidligere hadde godkjente produkter. Skulle du ønske å komme tilbake på listen så må virksomheten starte prosessen om godkjenning må nytt igjen.

4. Virksomheten vår har godkjente produkter i det gamle manuelle systemet, og vi har ennå ikke søkt om tilgang til den nye elektronisk systemet PGA SIGSIF, må vi registrere oss?

Ja, den nye produksjonsformen gjelder alle som er godkjent i gammel og ny løsning i Brasil og alle som ønsker å eksportere til Brasil.

5. Virksomheten (produsenten) ønsker å eksportere varer av animalsk opprinnelse til Ikke-Humant Konsum, skal vi også registrere oss?

Ja, alle varer av animalsk opprinnelse enten det er til humant eller ikke-humant konsum må registrere seg. Registeringen for NHC er ikke åpnet opp i MATS skjematjenester per dags dato, men vi jobber med å få en løsning på dette.. Helsesertifikat for slike produkter er heller ikke forhandlet ferdig med Brasil. Mer informasjon om dette kommer. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn-kontor dersom du ønsker å registre virksomheten.

6. Virksomheten (produsenten) ønsker å registrere andre typer varer av animalsk opprinnelse, kjøtt- og/eller meieriprodukter osv. Skal vi registrere oss?

Ja, ifølge systemet i Brasil skal dere det. Men på lik linje med varer til NHC så er ikke dette trinnet åpnet for registering i MATS skjematjeneste per dags dato. Vi har heller ingen sertifikater forhandlet frem på nåværende tidspunkt.

7. Virksomheten ønsker ikke å registrere seg per dags dato, kan vi registrere oss på ett senere tidspunkt?

Ja, virksomheter kan registrere seg når som helst. Mattilsynet vil sende over lister til Brasil 4 ganger i året med nye registreringer og endringer i allerede registrerte virksomheter.

8. Hvordan registrerer vi oss?

Mattilsynet har utarbeidet en veiledning for hvordan dere skal registrere dere i MATS skjematjeneste. Les veiledningen før dere går i gang og bruk den underveis i registreringen. Ingen dokumenter skal lastes opp.

9. Jeg leser at produsent må registrere en egenerklæring vedrørende DIPOA godkjenninger. Hva betyr dette?

Alle produsenter som har DIPOA godkjenninger må registrere en egenerklæring, per fiskeart, i skjematjenestene. Den skal lastes opp i «Produksjonsform for eksport av fisk og sjømat til Brasil». Les veiledningen før du går i gang og bruk den underveis i registeringen. Egenerklæringen gjelder i 6 måneder fra den dagen den er datert. Dersom produsent har endret godkjenningene eller fått nye, så må hele egenerklæringen også endres. 6 nye måneder gis.

Egenerklæringen skal ha korrekt tittel når den lastes opp. Mer informasjon om dette i brukerveiledningen.

For sjømat: «Egenerklæring, fiskeart(norsk), godkjenningsnummer, ddmmåååå» For fiskebiprodukter: «Egenerklæring, fiskebiprodukt, godkjennningsnummer, ddmmåååå».

Fant du det du lette etter?