Faktaartikkel

Status eksport fisk og fiskevarer til Kina februar 2019

Publisert 05.07.2018     Sist endret 22.01.2019

Oppfølging etter kinesiske inspeksjoner mars 2018

Mattilsynet mottok oppfølgingspunkter etter de kinesiske inspeksjonene i mars 2018, disse ble besvart og det ble ettersendt omfattende informasjon for de inspiserte selskapene samt de utestengte. Kinesisk myndigheter ønsket ytterligere garantier på at avvikene de fant under inspeksjonene er lukket. Mattilsynet gav disse garantiene i brevs form 19.12.2018. Mattilsynet forventer at disse garantiene vil føre til åpning av de tre utestengte virksomhetene.

Kinesiske myndigheter opphevet sommeren 2018 restriksjonene for de tre fylkene Sør-Trøndelag, Nordland og Troms på bakgrunn av inspeksjonene i mars 2018.

Kinesiske myndigheter var under inspeksjonene tydelig på at oppdrettsfisk som eksporteres til Kina vil ofte gå til konsum uten varmebehandling. Kinesiske myndigheter krever at norske produsenter tar hensyn til dette i sin egenkontroll og risikovurdering.

Økt kontroll med eksport av fersk laks

Mattilsynet innførte i februar 2018 økt kontroll med eksport av fersk laks til Kina. Det er for å sikre at aktørene følger de kinesiske særkravene om at det ikke eksporteres laks fra lokaliteter med mistanke eller påvisning av PD eller ILA.

Tiltakene gjelder for lakseslakterier og eksportører. Tiltakene forsinker ikke eksportlogistikken nevneverdig. Konkret må eksportørene sørge for at lakseslakteriene legger ved bilde/kopi av etikett for hvert oppdrettsanlegg det slaktes fra og som inngår i attesten og egenerklæringen. I tillegg kontrolleres flere varepartier fysisk.

Kinesisk listeføring av sjømatprodusenter til humant konsum

Oppdatert liste over godkjente sjømatvirksomheter eksport for humant konsum til Kina januar 2019

Listen finner du også ved å gå inn på denne siden og laste ned .rar filen for sjømatproduktene for alle europeiske land (nr. 3).

Mattilsynet ser det er noen endringer som ikke er registrert,  og at det er skrivefeil i navn eller virksomhetsnummer på enkelte virksomheter. Vi ser også at kinesiske myndigheter i denne listen ikke har tatt med poststed og postnummer. Mattilsynet vil gjøre kinesiske myndigheter oppmerksomme på feilene.

Mattilsynet vil utstede sertifikater til Kina på vanlig måte, men dersom virksomheter opplever utfordringer på grunn av informasjonen på listene vil vi være fleksible med å bytte.

Det er kun virksomheter som er på listen som er godkjent for import av sjømat til humant konsum til Kina.

Tre virksomheter er fremdeles utestengt til tross for inspeksjoner og omfattende dokumentasjon fra virksomhetene og Mattilsynet.

Godkjenning av fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum

Mattilsynet startet i 2017 opp prosessen med å få godkjent fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum. Offisiell søknad er oversendt og et omfattende spørreskjema ble besvart i august 2017. Kinesiske myndigheter har bekreftet gjentatte ganger at det arbeides med risikovurderinger for disse produktene. Mattilsynet har sendt over liste over norske virksomheter som ønsker å eksportere disse produktene til Kina. Videre prosess vil vanligvis være; inspeksjoner i Norge og forhandlinger om protokoll og nytt helsesertifikat.

Nye arter og historisk handel

Mattilsynet har sendt lister med arter som norsk næring ønsker å få inn på den kinesiske listen over godkjente arter.

I tillegg har vi sendt liste med arter og produkter som har vært eksportert til Kina før 2012. Dersom Mattilsynet kan dokumentere handel med varer fra før 2012 kan kinesiske myndigheter ta disse produktene inn i den kinesiske listen uten omfattende inspeksjoner og prosedyrer. I desember 2018 fikk Mattilsynet beskjed om at kinesiske myndigheter foreløpig vil godkjenne historisk handel fra Norge til Kina for taskekrabbe (cancer pagurus) og lange (molva molva).

Nytt helsesertifikat for sjømat til humant konsum

Det forhandles om et nytt helsesertifikat for fisk og fiskevarer. Mattilsynet avventer svar på endelig sertifikat fra kinesiske myndigheter.

Frihandelsforhandlinger

Norge og Kina innledet forhandlinger i 2008, men etter åtte forhandlingsrunder stanset prosessen opp i 2010. Etter normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge har flere forhandlingsrunder funnet sted. Den 13 runden fant sted i Oslo januar 2019. Den neste runden vil sannsynligvis finne sted i Beijing i april 2019.

Sanitære og fytosanitære tiltak (SPS) er en del av forhandlingene.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste Mattilsynkontor. Tel: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste Mattilsynkontor. Tel: 22 40 00 00