Utstedelse av eksportdokumenter

Publisert 04.12.2017     Sist endret 04.12.2017

Eksportdokumenter er en felles betegnelse på dokumenter som utstedes av Mattilsynet, og som benyttes ved eksport.

I attester garanterer Mattilsynet for at produktene som skal eksporteres er produsert ved en godkjent virksomhet. I attestene refereres det til norsk regelverk, EU-regelverk og i noen tilfeller også importlandets regelverk. Mattilsynet attesterer for mattrygghet og i noen tilfeller også for dyrehelsekrav.

I noen tilfeller utstedes det erklæring sammen med attesten. Erklæringen stadfester generelle forhold utover det som er beskrevet i attesten, for eksempel at norsk fisk og fiskevarer ikke inneholder helseskadelige mengder av fremmedstoffer, radioaktivitet m.m. Dokumentasjon som gis i de ulike erklæringer baserer seg på lovverk og resultater fra overvåkings- og kontrollprogrammer. Erklæringer utstedes ved behov sammen med attester, men behovet må dokumenteres med å vise til konkrete myndighetskrav.

Søknadsprosessen om eksportdokumenter er delt inn i to trinn:

  1. Rekvisisjon
  2. Attest

Håndtering, fra du sender inn rekvisisjoner, søknad om attest og frem til den fysiske utskriften av dokumentene, skjer i hovedsak elektronisk. Dette gjøres via Mattilsynets skjematjenester (MATS). For å få tilgang til Mattilsynets skjematjenester, må du være registrert i Altinn. Ved tekniske spørsmål i forhold til rekvisisjonsprosessen – kontakt Altinn brukerstøtte.

Eksportdokumenter utstedes på spesialpapir hos utvalgte avdelingskontorer. Liste over attestkontorene finner du her. Dersom du ikke har anledning å hente ut eksportdokumentene på et av disse kontorstedene, kan Mattilsynet sende eksportdokumentene rekommandert på eksportørs regning. Husk å beregne ekstra tid til postgang.

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Fant du det du lette etter?