Hvordan utstedes eksportdokumentene?

Publisert 03.11.2016     Sist endret 03.11.2016

Eksportdokumentene utstedes hos utvalgte avdelingskontorer i Mattilsynet mot et gebyr, men noen land krever særskilte attester og erklæringer.

Eksportdokumenter utstedes på spesialpapir hos utvalgte avdelingskontorer i Mattilsynet. Rekvisisjoner behandles av de avdelingene i Mattilsynet som fører tilsyn med produsentvirksomheten.

Utstedelse av eksportdokumenter og deres kopier utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Enkelte land krever godkjenning av enkeltvirksomheter

Noen land krever særskilte attester og erklæringer. Til andre land benyttes generelle dokumenter. Om generell sunnhetsattest for melk og meieriprodukt ikke er tilstrekkelige for et nytt marked må Mattilsynet utvikle ny attest til det aktuelle landet.

Ved anmodning om utarbeidelse av et nytt eksportdokument til nye markeder er det eksportøren som har ansvaret for å innhente mottakerlandets importkrav som skal ligge til grunn for attesten. Du skal også skaffe kontaktopplysninger til mottakerlandets kontaktperson.

For å kunne eksportere til for eksempel Russland, må meieriet være listeført av russiske myndigheter.

Fant du det du lette etter?