Endring i importkontrollen av visse næringsmidler og fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjestater

Publisert 29.09.2014     Sist endret 29.09.2014

Det er nå gjort endringer i reglene for offentlig kontroll ved import av sesamfrø fra India, auberginer, langbønner og kinesisk selleri fra Kambodsja og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam. Disse tas inn på listen, mens jordbær og pomelos fra Kina tas ut av listen.

Endringene trer i kraft 1. oktober 2014.

Følgende tas inn på listen:

  • Tørkede aprikoser fra Tyrkia (næringsmidler - sulfitt) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 10 %
  • Druer fra Peru (næringsmidler - pesticider) tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens på 10 %
  • Sesamfrø fra India (næringsmidler - salmonella) tas inn på listen med kontrollfrekvens på 20 %
  • Auberginer, langbønner, og kinesisk selleri fra Kambodsja (næringsmidler - pesticider) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 %
  • Pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam (næringsmidler - pesticider) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 20 %.

Følgende tas ut av listen:

  • Jordbær fra Kina (næringsmidler - norovirus og hepatitt A) tas ut av listen
  • Pomelos fra Kina (næringsmidler - pesticider) tas ut av listen.

Årsaken til fjerningen av jordbær og pomelos fra Kina fra listen er at det har vært få/ingen funn av aflatoksiner det siste året. Dette har medført at EU ikke lenger ser det nødvendig å ha disse produktene i 669/2009-regelverket.

For de tre produktgruppene som tas inn har det vært flere funn de siste årene som tilsier at EU må ta grep om disse produktene for å sikre at næringsmidler som importeres til EU/EØS er trygge for forbrukerne.

Endringsforskriften ble fastsatt 29. september 2014 av Mattilsynet. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 1021/2014 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv importkontroll av visse næringsmidler og fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjeland.

I norsk rett gjennomføres forordningen som en endringsforskrift til forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Regelverksendringen er begrunnet i helsefare og er derfor fastsatt uten ordinær høring.

Rettsakten som ble fastsatt av EU-kommisjonen 26. september 2014

Forskrift endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av næringsmidler og fôrvarer omfattet av 669/2009-forordningen.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av næringsmidler og fôrvarer omfattet av 669/2009-forordningen.