Forskrifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 14.07.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften) 13.07.2020 1547

Regelverk og veiledning