Eksport av fisk og fiskerivarer til Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan

Publisert 24.01.2013     Sist endret 22.05.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskerivarer til den Eurasiske Økonomiske Union (EØU); Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan.

Status for markedsadgang

Russland: All import av fisk og fiskerivarer fra Norge direkte til Russland er stanset av midlertidige importrestriksjoner. Ny informasjon vil bli gitt når markedssituasjonen endrer seg. Fiskefôr og levende fisk kan fremdeles eksporteres.

Resten av EØU: Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan er ikke direkte omfattet av russiske importrestriksjoner. Alle land i EØU forholder seg imidlertid til den samme listen over virksomheter som kan eksportere til EØU, og denne ligger på nettsidene til Den Russiske Veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor). Noen av videreforedlingsbedriftene i disse landene kan sende videreforedlede varer produsert av råstoff fra enkelte godkjente norske produsenter inn til Russland.

Registrering

For å kunne eksportere fisk og fiskerivarer til landene i EØU, må produsenten være godkjent av veterinærtjenestene, oppført på Rosselkhoznadzor sine offisielle lister over godkjente virksomheter og ikke ha status «temporary restrictions» (merket med rød farge) eller «suspended certification» (merket med lilla farge) på listene.

Listene er tilgjengelige på Rosselkhoznadzor sine nettsider. Sjekk både engelsk og russisk versjon av listene, de kan være forskjellige:

Listene er delt inn i produktkategorier og styrer hvilke produsenter som kan få varer inn i EØU. For å komme inn på listene, må produsent i de fleste tilfeller inspiseres av veterinærtjenestene i EØU.

Informasjon om registreringsprosessen finnes på siden Godkjenning for eksport til EØU.

EØUs regelverk

En forutsetning for at en produsent kan bli godkjent for import til EØU er at produksjonen foregår i henhold til unionens regelverk på området, og at virksomheten kan dokumentere at nødvendige tilpasninger er gjort i produksjonen for å etterleve dette.

Sjømatnæringens bransjeorganisasjoner har utarbeidet to bransjeretningslinjer for produsenter som ønsker å produsere fisk og fiskerivarer for eksport til EØU; én for laksefisk og én for pelagisk fisk. Produsentene bekrefter med egenerklæring at de overholder bransjeretningslinjene, og  Norges sjømatråd holder oversikt over hvilke produsenter av laksefisk og  pelagisk fisk som har levert slike egenerklæringer.

Signert egenerklæring er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede attest til EØU på laksefisk og pelagisk fisk.

Bransjeorganisasjonene har ikke utarbeidet tilsvarende bransjeretningslinjer for andre segmenter av næringen. Hver av disse produsentene må selv sette seg inn i regelverket til EØU og dokumentere overfor Mattilsynet hvordan de overholder EØU sine krav i produksjonen.

Helsesertifikater

Fisk og fiskerivarer som skal eksporteres til landene i EØU skal følges av originalt sertifikat «1.1.15 EØU, sunnhetsattest, fisk og fiskerivarer, russisk-engelsk, 2016-08». Les veiledning til utfylling av dette. Merk at det bare kan være én produsent per sertifikat.

Se mer detaljert informasjon om eksportdokumenter til landene i EØU.

Signert egenerklæring er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede sertifikat til EØU på laksefisk og pelagisk fisk. Mattilsynet kan nekte å utstede sertifikat dersom det avdekkes forhold som er i strid med sertifikatkravene eller andre forpliktelser virksomheten har overfor veterinærmyndighetene i EØU.

Vær oppmerksom på at opplysninger som oppgis i sertifikatene må være i overenstemmelse med både opplysningene på Rosselkhoznadzor sine lister og varenes merking. Avvik fører i de fleste tilfeller til at eksportpartiet blir avvist på grensen. Avviste partier må følge prosedyren for gjeninnførsel til EØS-området.

Les mer om utstedelse av sertifikater for omlasting og mellomlagring i EU før eksport til EØU .

Spørsmål og svar

Svar på vanlige spørsmål finner du her

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Spørsmål om eksportdokumenter: Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål om registrering og godkjenning av produsenter: Det kontoret som fører tilsyn med produsenten, tlf. 22 40 00 00


Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Spørsmål om eksportdokumenter: Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål om registrering og godkjenning av produsenter: Det kontoret som fører tilsyn med produsenten, tlf. 22 40 00 00