Forskrifter

Publisert 18.06.2012     Sist endret 31.05.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater 11.03.2013 269
Forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) 22.12.2008 1621
Forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll (Forskrift om veterinær grensekontroll) 26.06.2008 726
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinær grensekontroll av levende dyr som innføres til EØS-området fra tredjestater. 30.11.2005 1348
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater 30.11.2005 1347
Midlertidig forskrift om godkjenning mv. av grensekontrollstasjoner med tilhørende kontrollsentra underlagt Mattilsynets myndighet (Midl.forskr. om godkj. av grensekontrollstasjon) 03.01.2001 5
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland (Kontrollforskrift for animalske produkter) 18.10.1999 1163
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.) 31.12.1998 1484
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (Importkontrollforskriften) 23.12.1998 1471

Regelverk og veiledning