Kunngjøring

Endringer i forordningen som regulerer reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan

Publisert 01.11.2019     Sist endret 01.11.2019

På grunn av en videre forbedring i situasjonen i Japan vedrørende radioaktivitet i produkter etter ulykken ved Fukushima atomanlegg, har EU ytterligere justert importreglene vedrørende produkter fra Japan.

Dette følger av forordning (EU) 2019/1787 som nå er gjennomført i norsk rett. Forordningen endrer den eksisterende reguleringen på dette området, forordning (EU) 2016/6, og presiserer og klargjør elementer i regelverket om kontroll av produkter fra Japan ved import til EU/EØS.

Endringer som gjennomføres:

- områdene Tochigi, Chiba og Iwate tas ut av oversikten over berørte områder i Japan (vedlegg II)

- opplistingen av de berørte områdene har blitt justert i forhold til produktene som skal omfattes av regelverket, og ser slik ut:

  • i vedlegg II bokstav a (Fukushima) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp, fisk og fiskeprodukter, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd, koshiabura, kakiplomme
  • i vedlegg II bokstav b (Miyagi) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd, einstape, koshiabura
  • i vedlegg II bokstav c (Gunma) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp, spiselige deler av Aralia sp., koshiabura
  • i vedlegg II bokstav d (Yamanashi, Yamagata og Shizuoka) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: sopp, koshiabura
  • i vedlegg II bokstav e (Ibaraki, Nagano og Niigata) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring: koshiabura
  • i vedlegg II bokstav f skal fortsatt produkter som inneholder mer enn 50 % av nevnte produkter (bokstavene a-e) også være gjenstand for kontroll og følges av en erklæring.

- fisk og fiskeprodukter er nå kun regulert for området Fukushima, samt at unntakslisten er utvidet med flere varenummer for artene 

- erklæringen i vedlegg III som skal følge forsendelsene med produkter listet i vedlegg II er også justert for å ta høyde for endringene i vedlegg II.

Det er også gitt en overgangsbestemmelse der forsendelser som oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/6 og som er sendt fra Japan før endringsrettsakten 2019/1787 trer i kraft kan fortsatt importeres til EØS etter de gamle reglene i 2016/6.

Forordning 2019/1787 vil gjennomføres i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan, som er den norske gjennomføringen av rettsakten 2016/6, og vil tre i kraft 14. november 2019.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, telefon 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, telefon 22 40 00 00