Kunngjøring

Endringer i importreglene for ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer - kontroll for aflatoksiner

Publisert 04.06.2019     Sist endret 23.07.2019

Det er gjort endringer i kontrollreglene for aflatoksiner. Jordnøtter (peanøtter) fra Gambia og Sudan er overført 669/2009-regelverk og over i kontrollregelverket for aflatoksiner, forordning (EU) nr. 884/2014. Videre har man justert varenumrene på noen produkter som er omfattet av regelverket for å fange opp alle varianter av produktene, og utvidet unntaksbestemmelsen. Endringene trer i kraft 18. juni 2019.

Den 31. mai fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2019/890 om endring av forordning (EU) nr. 884/2014 og dens vedlegg I.

Endringene består av at jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Gambia og Sudan overføres fra 669-regelverket (midlertidkontroll) til 884-regelverket, som er en kontroll av varig karakter. Dette er begrunnet i stadig risiko for aflatoksiner (muggsopp) på produktet. Denne endringen krever også en oppdatering av oversikten over hvilke organisasjoner som er ansett som kompetent myndighet i Gambia og Sudan, samt at oppføringene for Brasil, Etiopia, Argentina og Aserbajdsjan er blitt oppdatert.

Videre er det gjort endringer til unntaksbestemmelsen i regelverket. Nå vil også unntak omfatte vareprøver, laboratorieprøver og varer til utstilling, så lenge produktene er ment til vitenskapelige formål eller ikke er ment å slippes ut på markedet. Vektgrensen er også justert fra 20 kg til 30 kg, slik at forsendelser som skal komme inn under unntakene må veie mindre enn 30 kg.

Ellers er produktgruppene for fiken og hasselnøtter fra Tyrkia utvidet for å fange opp alle variantene som det kan være utfordringer med. Det er også lagt i TARIC-nr. (for EU) for pepperfrukter fra India for å lettere identifisere produktene som ønskes fanget opp.

Mattilsynet fastsatte den 31. mai 2019 en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2019/890. Forskriften endrer forskrift 2. september 2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko og forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelsen av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Forskriften trer i kraft 18. juni 2019.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00