Endringer i importreglene for ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer - kontroll for plantevernmidler

Publisert 22.11.2018     Sist endret 22.11.2018

På grunn av vedvarende problemer med dragefrukt (pitahaya) fra Vietnam og vinblader fra Tyrkia har EU-kommisjonen besluttet å ta disse inn i kontrollregelverket for plantevernmidler. Videre har man valgt å gi dette kontrollregelverket på nytt i en ny forordning, der det er også er gjort noen enkle språklige endringer.

EU-Kommisjonen har valgt å oppheve den nåværende kontrollregelverket for rester av plantevernmidler i visse ikke-animalske produkter, forordning (EU) nr. 885/2014, og gi de samme reglene i en ny forordning - forordning (EU) 2018/1660. Selv om forordningen er ny vil den gjennomføres i norsk rett i samme forskrift som den gamle, forskrift 2. september 2014 nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko.

Kommisjonen har justert hvilke næringsmidler som reguleres av denne kontrollen, der to produkter er overført fra det generelle kontrollregelverket for ikke-animalske risikoprodukter (forordning (EF) nr. 669/2009) på grunn av vedvarende problemer. Følgende næringsmidler er nå omfattet av dette beskyttelsestiltaket mot rester av plantevernmidler:

  • karriblader fra India (fra dagens regler)
  • dragefrukt (pitahaya) fra Vietnam (overført fra 669/2009)
  • vinblader fra Tyrkia (overført fra 669/2009)
  • produkter som inneholder 20 % eller mer av de nevnte næringsmidlene.

Forsendelsene skal fortsatt via et utpekt innførselssted (DPE) og meldes senest en arbeidsdag før ankomst til innførselsstedet. Hver forsendelse skal følges av helsesertifikat og analyserapport som bekrefter fraværet av plantevernmidler. Alle forsendelsene skal gjennom en dokumentkontroll og id.- og fysisk kontroll etter frekvensen som er satt i vedlegg I til rettsakten. Vedlegget presiserer også hvilke plantevernmidler som det skal undersøkes for.

Det er også gitt en overgangsregel for produkter som forlater opprinnelsesstaten før 8. desember 2018, der de berørte næringsmidlene kan følge de gamle reglene.

Videre gjøres det noen språklige endringer i den norske forskriften for å bruke norsk uttrykk i forskriften, uten å endre meningsinnholdet.

Mattilsynet fastsatte den 19. november 2018 en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2018/1660. Forskriften endrer forskrift 2. september 2014 nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko. Forskriften trer i kraft 8. desember 2018.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor,  telefon 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor,  telefon 22 40 00 00