Forlengelse av importrestriksjoner for muslinger fra Tyrkia

Publisert 20.12.2017     Sist endret 20.12.2017

Kravene til  særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia forlenges i fire nye år fordi det fortsatt blir funnet E.coli og marine biotoksiner i produktene.

Mattilsynet fastsatte 19. desember 2017 forlengelse av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia. Forskriften trer i kraft 22. desember 2017 og gjelder til 31. desember 2021.

Forskriften innebærer importforbud av levende og kjølte muslinger fra Tyrkia. Det stilles også krav om at forsendelser med frosne og bearbeidede muslinger fra Tyrkia skal testes for E.coli og marine biotoksiner før de slipper inn på markedet i EU/EØS. Ved funn vil forsendelsen destrueres. Disse kravene til muslinger fra Tyrkia endrer ikke de generelle kravene som stilles til produktene ved import til EU/EØS.

Forordning (EU) 2017/2369 forlenger forordning (EU) nr. 743/2013. Regelverket er gjennomført i norsk rett i forskrift 2. august 2013 nr. 943 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00