Forlengelse av reglene om importrestriksjoner for muslinger fra Peru


Publisert 03.11.2017 | Sist endret 03.11.2017

Reglene om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru er forlenget frem til 30. november 2018. Dette følger av beslutning (EU) 2017/1840, som nå er tatt inn i norsk rett.

Etter funn av hepatitt-A viruset i muslinger fra Peru, som kan utgjøre en alvorlig helserisiko for folkehelsen, fastsatte EU importrestriksjoner på disse produktene, jf. vedtak 2008/866/EF. Dette vedtaket er gjennomført i norsk rett i forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru.

Regelverket har en gyldighetsperiode frem til 30. november 2017, jf. beslutning (EU) 2015/2022. I beslutning (EU) 2017/1840 har kommisjonen besluttet å forlenge gyldighetsperioden for rettsakten om beskyttelsestiltak for muslinger fra Peru med ett år, til 30. november 2018.

Forlengelsen av forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru ble fastsatt 11. oktober 2017. Forlengelsen trer i kraft 31. oktober 2017.

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?