Forslag til endring i tredjelandslister og helsesertifikater for innføring til EU av froskelår, snegler, gelatin, kollagen etc.

Publisert 11.04.2016     Sist endret 06.07.2016

Saken omhandler forslag til en forordning som fastsetter tredjelandslister og helsesertifikater for innføring av visse næringsmidler av animalsk opprinnelse til EU. Disse næringsmidlene omfatter froskelår, snegler, gelatin, kollagen, visse høyraffinerte produkter, materiale for produksjon av gelatin og kollagen, honning, dronninggelé og andre biavlsprodukter. Høyraffinerte produkter omfatter chondroitin sulphate, chitosan, glucosamine, rennet og isinglass.

Forordningen fastsetter tredjelandslister, men etablerer også lister over tredjeland for transitt av materiale for produksjon av gelatin og kollagen. Forordningen inneholder modeller for helsesertifikater knyttet til angitte produkter, hvilket medfører en endring av forordning (EF) nr. 2074/2005. Kommisjonen ønsker å samle reglene som angår opplistede produkter i én rettsakt med formål om å forenkle regelverket. Samtidig foreslås det å oppheve vedtak 2003/812/EU om import av hare og kanin, kjøttprodukter av disse og kjøtt fra ville fugler som jaktes. Grunnen er at vedtakets bestemmelser er flyttet over til henholdsvis forordning (EU) nr. 119/2009 og vedtak 2007/777/EU.

Se også relatert rettsakt:

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Saken diskuteres på arbeidsmøter i EU

 

2014/2015 
Rettsakten er vedtatt

 

 16.09.2015
Forordningen tas inn i EØS-avtalen

 

Sommer/høst 2016 
Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 04.07.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ruud, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 47