Regelverksprosess

Forslag til forskrifter som gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 2

Publisert 12.11.2019     Sist endret 05.12.2019

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Kommisjonen vil i flere andre rettsakter gi nærmere utdypende regler som gir mer detalj til hovedreglene i OCR.

Kommisjonen har presentert 14 rettsakter som utdyper hovedreglene om grensekontrollen gitt i OCR. Områdene for rettsaktene varierer og tenkt gjennomført i passende norske forskrifter basert på tema.

De 14 rettsaktene er:

 • forordning (EU) 2019/1715, IMSOC og dets systemer
 • forordning (EU) 2019/1602, regler for når innførselsdokumentet skal følge forsendelsene
 • forordning (EU) 2019/1666, overvåkning av forsendelser frem til bestemmelsesstedet
 • forordning (EU) 2019/1793, kontroll ved import av ikke-animalske produkter
 • utkast D063178/02, Positivlisten 2019
 • utkast C(2019)6749, gjeninnførsel av myndighets avviste forsendelser
 • utkast D064422/01, overgangsregler for gjeninnførsel
 • utkast D063012/03, sertifikat for forsyninger til skip/militære baser
 • utkast D063011/02, forsterket kontroll av forsendelser
 • utkast C(2019)7006, unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjoner og håndkjøtt m.m.
 • utkast C(2019)7003, regler om videretransport, omlasting og transitt
 • utkast C(2019)7004, kontroll ved kontrollsteder og plantekontroll utenom grensekontrollstasjon
 • utkast C(2019)7007, regler for særlig kontroll av bestemte produkter og unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon
 • utkast D063852/03, kontrollfrekvenser for identitets- og fysisk kontroll
 • utkast D063853/03, innholdet i dokument-, identitets-, og fysisk kontroll

Den første rettsakten og de to siste er av særlig interesse for Mattilsynet som kompetent myndighet, mens resten retter seg mot næringen eller inneholder elementer som næringen burde kjenne til.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Se også regelverksprosessen Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

Høringen omfatter rettsakter som er allerede vedtatt i EU og det er lite påvirkningsmulighet på forskriftenes materielle innhold.

 

 

Høringsfrist 02.12.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, tlf. 22 77 83 02