Kunngjøring

Nytt helsesertifikat for import av fisk

Publisert 19.12.2018     Sist endret 19.12.2018

Helsesertifikatet skal brukes ved import til EU av fisk som først har vært fanget av et EU/EØS-fartøy, deretter lastet/losset (med eller uten lagring) i tredjestat, for siden å importeres til EU/EØS-land.

I det nye helsesertifikatet skal myndigheter i tredjestat attestere for at fiskerivarene har vært losset/lastet (med eller uten lagring) og håndtert i samsvar med hygieneregelverket. Dette er en lettelse sammenlignet med tidligere helsesertifikat der myndighetene også attesterte for at varene var produsert ihht. hygieneregelverket, til tross for at varene var produsert om bord på EU/EØS-fartøy.

Helsesertifikatet finner dere i PDF-format i animaliehygieneforskriften under «Tillegg VIII til vedlegg VI Modell for hygienesertifikat for fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som er omlastet i tredjestater med eller uten lagring.» i forordning 2074/2005.

For mer informasjon se regelverksprosess: Nytt helsesertifikat for import av fisk

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingrid Heglebäck, seksjon Hygiene og drikkevann tlf. 22 77 83 37


Kontaktinformasjon

Ingrid Heglebäck, seksjon Hygiene og drikkevann tlf. 22 77 83 37