Kunngjøring

Opphevelse av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru

Publisert 07.03.2019     Sist endret 07.03.2019

I forbindelse med oppdateringen av beslutning 2006/766/EF, som regulerer hvilke produkter fra stater utenfor EØS som kan eksporteres til EU/EØS, ble produktgruppen for Peru oppdatert og dette medfører at det ikke lenger nødvendig å ha et særskilt beskyttelsestiltak rettet mot muslinger fra Peru.

Gjennom beslutning (EU) 2018/1583 ble listen i beslutning 2006/766, med hvilke produkter som Peru kunne eksportere til EU/EØS, oppdatert. Her ble rensede Pectinidae (kamskjell) ført på listen over produkter som Peru kan eksportere til EU/EØS på grunn av god kontroll med produksjonen. Unntaket vedrørende varmebehandlede muslinger i beslutning 2008/866/EF er ikke videreført og er ikke lenger tillatt eksportert til EU/EØS fra Peru. Dette medfører at det ikke har vært nødvendig å videreføre det generelle importforbudet i beslutning 2008/866/EF, som er tatt inn i norsk rett i forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru.

Forskrift om opphevelsen av forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru ble fastsatt 6. mars 2019. Opphevelsen trer i kraft straks.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, telefon 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, telefon 22 40 00 00