Strengere regler ved import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Publisert 14.12.2017     Sist endret 14.12.2017

Det er gjort endringer i reglene for offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Pepperfrukter (ikke søte) fra India og Pakistan tas inn på listen i vedlegg I. Samtidig tas auberginer fra Thailand og druer fra Egypt ut av listen. Pistasjnøtter fra USA skal også omfatte ristede varianter og gruppene med pepperfrukter fra Thailand og Vietnam skal også omfatte frosne varianter. Endringene trer i kraft 1. januar 2018.

Den 14. desember 2017 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/2298 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv importkontroll av visse næringsmidler og fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjeland, med ikrafttredelse 1. januar 2018.

Endringene består av:

Inn på listen:

  • pepperfrukter (annet enn søte)(Capsicum spp.) fra India (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året
  • pepperfrukter (annet enn søte)(Capsicum spp.) fra Pakistan (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året.

Ut av listen:

  • auberginer fra Thailand (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av få/ingen funn av plantevernmidler i dette produktet
  • druer fra Egypt (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av få/ingen funn av plantevernmidler i dette produktet.

Andre endringer:

  • ristede pistasjnøtter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler) inkluderes i opplisting for pistasjnøtter fra USA for å sikre at man fange opp alle varianter av produktet som det kan være fare ved
  • frosne pepperfrukter (annet enn søte) fra Thailand (plantevernmidler - næringsmidler) inkluderes i opplisting for pepperfrukter fra Thailand
  • frosne pepperfrukter (annet enn søte) fra Vietnam (plantevernmidler - næringsmidler) inkluderes i opplisting for pepperfrukter fra Vietnam
  • tørkede druer fra Iran og Tyrkia (okratoksin A - næringsmidler) får en oppdatert produktbeskrivelse for å inkludere tørkede druer kuttet eller knust til pasta (uten ytterligere behandling)
  • art. 9 (2) i rettsakten justeres for å omfatte alle produkter omfattet i opplistingen i vedlegg I, og ikke bare nye produkter på listen. Dette gjøres for å bruke unntaket fra hvor kontrollen skal gjennomføres mer hensiktsmessig.

I norsk rett gjennomføres forordning (EU) 2017/2298 som en endringsforskrift til forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr ( Kontrollforskriften).

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00