Reglene for import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjestater er endret


Publisert 01.02.2017 | Sist endret 01.02.2017

Endringene gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter fra Israel og Makedonia og helsesertifikatene som skal følge med fjørfekjøtt og eggprodukter fra tredjestater.

Import av levende fjørfe og strutsefugler, rugeegg og kjøtt fra fjørfe og strutsefugler og egg til prosessering fra Israel er som hovedregel blitt forbudt. Det er likevel tillatt å importere fjørfekjøtt fra ett bestemt område i landet på visse vilkår.

Det er åpnet for import av fjørfekjøtt fra Makedonia.

Helsesertifikatet som skal følge med forsendelser av fjørfekjøtt (POU) fra tredjestater er endret slik at kjøttet i forsendelsen kan stamme fra fjørfe som importert fra EU til den eksporterende tredjestaten for slakting.

Helsesertifikatet som skal følge med forsendelser av eggprodukter (EP) er også endret. Endringen er at det i rubrikk I.19 skal refereres til HS-koden 2106, ikke bare til HS-koden 2106 10. Grunnen er at eggeplomme kan klassifiseres i flere ulike underkategorier av HS 2106, ikke bare HS 2106 10.

Endringene bygger på forordning (EU) 2017/151. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og er derfor ikke sendt på høring.

Endringene er fastsatt i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater den 31. januar 2017 og trådte i kraft straks.

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 30.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?