Hvor farlig er det å spise vilt skutt med blyprosjektiler?

Publisert 27.11.2012     Sist endret 29.11.2017

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon har noen negativ helseeffekt. Konklusjonen er at personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i blodet enn andre. Dette gir økt helserisiko for utsatte grupper.

Se Matportalen - Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt viser liten men klar økt helserisiko for utsatte grupper

Fant du det du lette etter?