Spørsmål og svar

Mattilsynets bruk av viltkontrollsteder opphører - hva innebærer endringen?

Publisert 25.09.2020     Sist endret 15.06.2022

Hvordan kan viltlevende storvilt kontrolleres og omsettes etter at viltkontrollstedene er lagt ned?

 

Trafikkskadet vilt

Endring av animaliehygieneforskriften, viltkontrollsteder fjernes trer i kraft 1. juli 2022. Fra og med 1. juli 2022 vil kommuner ikke lengre kunne bruke viltkontrollsteder for kjøttkontroll av trafikkskadet vilt. Offentlig kjøttkontroll kan da kun skje på godkjent viltbehandlingsanlegg. Hver enkelt kommune har ansvar for å finne en løsning for håndtering av trafikkskadet vilt.

I dag kontroller Mattilsynet vilt på viltbehandlingsanlegg til et gebyr på 170 kr per dyr inkludert medgått reise- og overtid. Gebyrforskriften, som fastsetter gebyret, er under endring. Det er ikke fastsatt når forskriften skal endres og hva det nye gebyret for kjøttkontroll av viltlevende vilt blir.

Mulighet for oppgradering av viltkontrollsteder til viltbehandlingsanlegg

Enkelte viltkontrollsteder som er godt utstyrte, vil kunne bli godkjent som viltbehandlingsanlegg uten større oppgraderinger. Vi oppfordrer eiere av disse viltkontrollstedene til å søke godkjenning som viltbehandlingsanlegg, tilpasset deres omfang. Det vil gi kommunene mulighet til å leie lokalene for kontroll av for eksempel trafikkskadet vilt. Godkjenningsprosessen håndteres av det lokale Mattilsynet.

Hva skal til for at ditt viltkontrollsted skal bli godkjent som viltbehandlingsanlegg?

Ditt lokale Mattilsyn har kunnskap om forholdene i din virksomhet og de kan veilede deg i hva som skal til for at din virksomhet skal kunne bli godkjent som et viltbehandlingsanlegg. Regelverket (forordning (EF) nr.  853/2004, artikkel 4) sier at virksomheter som skal produsere animalske produkter skal oppfylle de relevante kravene i næringsmiddelhygieneforskriften (forordning (EF) nr. 852/2004), kravene i vedlegg II og III i animaliehygieneforskriften (forordning (EF) nr. 853/2004) og andre relevant krav i næringsmiddelregelverket. Svenske Livsmedelsverket har en veileder som utdyper disse kravene litt mer og som eventuelt kan være til hjelp.

Se også PowerPoint-presentasjonen som har blitt vist på Skogkurs sine webinarer

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer