Rogaland: Barnehager må bli bedre på å sikre trygg mat

Publisert 14.06.2013     Sist endret 14.06.2013

Barnehagene i Rogaland må gjøre mer for å sikre trygg tilbereding og servering av mat. Tre fjerdedeler av barnehagene Mattilsynet har besøkt, har ingen eller manglende internkontroll. Over 60 prosent lagrer ikke matvarene kaldt nok.

Dette er noen av resultatene i en fersk tilsynsrapport fra Mattilsynets distriktskontor for Midt-Rogaland, som har undersøkt hvordan det står til med hygienen rundt tilbereding og servering av mat i barnehagene.

Mattilsynet har vært på tilsyn i 83 (av totalt 350) barnehager det siste året, fordelt på 14 kommuner.

Må ha gode rutiner

Tusenvis av barn får servert mat i barnehagen sin hver eneste dag.

-Det er alvorlig at såpass mange barnehager har for dårlig kontroll på kjøleskap og kjølerom. Mat skal lagres kaldere enn 4 °C, hvis ikke er det fare for utvikling av bakterier i maten som kan gjøre barna syke, sier Marit Skrudland, spesialinspektør i Mattilsynet.

– Barnehagene er pålagt gjennom regelverket å ha gode rutiner som sikrer trygg mat til barna, enten det er varm mat eller tradisjonelle brødmåltid. Tilsynskampanjen vår viser at tre fjerdedeler av barnehagene vi besøkte enten mangler internkontroll, eller at den de har er mangelfull, sier Skrudland.

Informasjon og veiledning

En god internkontroll handler om alt fra gode rutiner for renhold til personlig hygiene og kjøleromstemperaturer.

– Vi har brukt mye tid på informasjon og veiledning til barnehagene underveis i prosjektet, sier Skrudland, som forteller at de stort sett ble møtt av engasjerte og interesserte barnehageansatte.

Barnehagene som fikk pålegg har rapportert tilbake til Mattilsynet at de har gjort forbedringer etter tilsynsbesøket.

Mattilsynet er godt fornøyde med tilsynskampanjen, og mener den har vært viktig for å få barnehagene til å servere mat under trygge, hygieniske forhold.

– Barnehager som ikke fikk tilsynsbesøk i denne runden vil bli fulgt opp de neste årene, sier Skrudland.

Viktige funn i prosjektet

  • 63 prosent av barnehagene lagret maten for varmt (kjølevarer skal lagres ved 4 °C).
  • Tre fjerdedeler av barnehagene hadde for dårlig internkontroll eller ikke noen interkontroll i det hele tatt.
  • 51 prosent av barnehagene manglet en fareanalyse (en skriftlig analyse av hva som kan gå galt fra de mottar varer og til maten blir servert til barna).

De aller fleste av barnehagene har gode rutiner for vask av hender før matlaging, men:

  • 22 prosent av barnehagene hadde ikke gode nok muligheter for håndvask inne på kjøkkenet. (Det er ikke godt nok med vask på toalettet eller i garderoben)
  • Halvparten fikk pålegg om å bruke forkle når de tilbereder mat til barna, for å hindre kryssmitte. (De klærne ansatte bruker under lek eller andre aktiviteter med barna kan ha vært i kontakt med urene gjenstander og områder, og kan spre smitte direkte til maten).
  • 27 prosent fikk pålegg om utbedringer på lokaler og vedlikehold av disse, slik at fysiske løsninger gjør det mulig å holde god hygiene.
  • 19 prosent hadde ikke god nok orden og renhold.
  • De aller fleste barnehagene har gode rutiner for fjerning av avfall fra kjøkkenet.

Mattilsynet har ikke funnet noen systematiske forskjeller mellom små og store, private eller kommunale barnehager. Resultatene kan tyde på at de barnehagene som har egen kokk eller matsansvarlig ansatt, også er bedre på å følge regelverket knyttet til tilbereding og servering av mat.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner