Hygienen må forbedres i Hedmark og Oppland

Publisert 12.04.2012     Sist endret 09.10.2012
Eksempel på urene lokaler
Eksempel på urene lokaler som ble fotografert under tilsyn på Hedmarken.  Foto: Mattilsynet/DK Hedmarken

Fire serveringssteder ble helt stengt og tre ble delvis stengt på grunn av manglende håndvask og dårlig orden og renhold da Mattilsynet i perioden januar til mars 2012 gjennomførte tilsyn med 133 serveringssteder i Hedmark og Oppland.

Ytterligere fire serveringssteder fikk pålegg om umiddelbart å rydde og vaske lokalene sine, samt å reparere defekt håndvask. Videre ble det gitt restriksjon på bruk av en defekt kjøleinnretning og to serveringssteder fikk forbud mot å omsette varer som var utgått på dato.

I tillegg hadde 57 av serveringsstedene mangler av forskjellig alvorlighetsgrad vedrørende hygiene og orden i lokalene, samt mangler med styring av temperaturen slik at maten oppbevares og lagres under egnet temperatur og uten fare for forurensning.

- Resultatet er nedslående. Hygienen må bli bedre, sier seniorrådgiver Helga Fossum i Mattilsynet.

Vask og rydd på kjøkkenet!

Mattilsynet kontrollerte et tilfeldig utvalg av serveringssteder. Inspeksjonene, som var uanmeldte, avdekker en manglende forståelse for hva som er nødvendig for å produsere trygg mat.

- Vask og rydd på kjøkkenet. Ta deg tid til å se hvordan det ser ut. Ha et bevisst forhold til hygiene på kjøkkenet, slik at du er sikker på å servere trygg mat, sier Helga Fossum og legger til:

- Den største risikoen for matbåren sykdom er nettopp kjøkkenhygiene. Derfor er det viktig å ha gode rutiner for orden og renhold.

Hva ble kontrollert?

Målet med tilsynsrunden i Hedmark og Oppland var at kontrollen skulle bidra til en bedring av hygieneforholdene og føre til økt forståelse for hygieneregelverket. Mattilsynet ville derfor undersøke om serveringsstedene har forståelse for hva som er viktig å passe på for å sikre trygg mat.

Mattilsynet kontrollerte om virksomhetene:

  • har egnede lokaler slik at man har mulighet for god orden og renhold
  • legger vekt på god personlig hygiene
  • har kontroll med at næringsmidlene oppbevares ved egnet temperatur
  • lagrer næringsmidlene uten at det oppstår fare for forurensing

62 av de inspiserte serveringsstedene hadde ingen eller mindre vesentlige mangler ved sin drift.

Mattilsynet følger opp

Serveringsbransjen har ansvar for at maten de serverer er trygg. Bransjen må derfor gjøre en innsats og forbedre de utfordringer som Mattilsynet avdekker.

- Vi følger opp med nye tilsynsbesøk for å kontrollere at serveringsstedene etterlever regelverket og dermed sikrer at de besøkende får servert trygg mat, sier Helga Fossum.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Helga Fossum, seniorrådgiver, regionkontoret for Hedmark og Oppland


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Helga Fossum, seniorrådgiver, regionkontoret for Hedmark og Oppland