Innføring av smilefjesordning for tilsyn med serveringssteder i hele landet (smilefjesforskriften)


Publisert 30.04.2015 | Sist endret 11.12.2015

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Mattilsynet om å innføre en smilefjesordning for tilsyn med serveringssteder i hele landet.

Forslaget innebærer at Mattilsynet utarbeider en smilefjesrapport som informerer forbrukerne om resultatet av tilsynet gjennom ett av tre mulige smilefjessymbol.

  • Et smil betyr gode resultater på tilsyn.
  • En strekmunn betyr at noe må rettes.
  • En sur munn betyr at alvorlige mangler er funnet.

Forslaget gjør ingen endring i det mattrygghets- og annet matregelverk som Mattilsynet fører tilsyn etter. Det nye er at resultatet av tilsynet uttrykkes med ett av tre mulige smilefjessymbol, og at smilefjeset kommer i en egen smilefjesrapport som virksomheten plikter å henge opp på nærmere angitt måte blant annet godt synlig for forbrukeren.

Smilefjesrapporten er et sammendrag av og kommer i tillegg til den tilsynsrapporten som allerede i dag utstedes og sendes virksomheten etter tilsyn. Tilsynsresultatene vil også bli publisert digitalt av Mattilsynet.

Formålet med forslaget er å gi forbrukerne informasjon om resultatene av Mattilsynets tilsyn med serveringsstedene slik at forbrukerne kan ta informerte valg.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av forskrift

Mattilsynet sender nå på høring forslag til forskrift om offentliggjøring av resultater fra Mattilsynets tilsyn med serveringssteder (smilefjesforskriften).

Høringsfrist: 30.07.2015

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (14)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (14)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Utenriksdepartementet 31.07.2015
Forbrukerrådet 02.07.2015
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 02.06.2015
NHO Reiseliv 08.07.2015
NHO Mat og Drikke 27.07.2015
NorgesGruppen ASA 01.07.2015
Tekna 10.07.2015
Hovedorganisasjonen Virke 06.07.2015
Forbrukerombudet 10.07.2015
Norske Sjømatbedrifters Landsforening 30.07.2015
NITO 30.07.2015
Glenn Bech 26.06.2015
Fellesforbundet 29.05.2015
Johannes Christian Stjernholm Møller 28.05.2015

Fastsettelse av forskrift
 25.09.2015

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Liv Engravslia, prosjektleder, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 01