Tilsynsrapport

Serveringssteder i Drammen må følge egne renholdsrutiner

Publisert 01.10.2015     Sist endret 01.10.2015

Ett serveringssted fikk pålegg om umiddelbar nedvasking av lokaler og utstyr og fire fikk pålegg om å forbedre rutinene for  renhold og orden da Mattilsynet 26.august 2015 kontrollerte 37 serveringssteder i Drammen sentrum.

Ingen serveringssteder ble stengt, men på serveringsstedet som fikk pålegg om nedvasking var renholdet så mangelfullt at Mattilsynet fattet hastevedtak, det vil si at virksomheten umiddelbart måtte utføre vask av lokaler og utstyr for å fortsette serveringen. Ved seks serveringssteder ble det varslet vedtak på grunn av dårlig renhold og orden samt mangler knyttet til håndvask og temperaturstyring.

 - Resultatene fra tilsynet viser en forbedring sammenlignet med tilsvarende kontroll i juni, men det er fortsatt mange serveringssteder som ikke følger sine egne rutiner når det gjelder renhold, sier avdelingssjef i søndre Buskerud, Rita Aina Kvennejorde.

Ved inspeksjonen kontrollerte Mattilsynet først og fremst renhold og orden i de områdene i virksomheten der maten tilberedes og lagres. Videre satte Mattilsynet søkelys på håndhygiene, samt lagring og håndtering av maten.

 - Serveringsstedene har ansvar for at maten de serverer er trygg. Orden og renhold er viktig for å sikre at ingen blir syke av maten. Vi forventer at serveringsstedene følger opp våre pålegg med nødvendige utbedringer, sier Rita Aina Kvennejorde.

Serveringssteder som ble kontrollert var restauranter, kafeer og gatekjøkken.

Se Oversikt over kontrollerte virksomheter i Drammen august 2015

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rita Aina Kvennejorde, avdelingssjef, tlf. 907 83 944


Kontaktinformasjon

Rita Aina Kvennejorde, avdelingssjef, tlf. 907 83 944