Hva skal vurderes før man velger å merke "kan inneholde spor av"?

Publisert 26.09.2012     Sist endret 04.05.2016

En del matvarer merkes med "kan inneholde spor av" etterfulgt av ett eller flere allergener. Merking av denne typen kan gi en som er allergisk mot de aktuelle ingrediensene viktig informasjon om produktet, men slik merking kan være begrensende for allergikerens utvalg av matvarer. Derfor bør denne merkingen bare benyttes i tilfeller der det er absolutt nødvendig.

I et produksjonsanlegg lages det ofte mange ulike typer matvarer. Noen produkter inneholder ingredienser som kan føre til en allergisk reaksjon hos noen, andre ikke. Det er viktig å ha et system som sikrer at matvarene ikke inneholder andre ingredienser enn de de er merket med.. Les mer om kravene til internkontroll og HACCP her.

I et produksjonsanlegg hvor det er mange råvarer, og hvor det produseres mange ulike matvarer, er det viktig å unngå at ingredienser utilsiktet kommer over i matvarer hvor de ikke skal være. For en person som ikke er allergisk er det ikke av så stor betydning om en matvare som i utgangspunktet ikke skal inneholde egg inneholder egg, men for en person som er allergisk mot egg, kan dette være farlig. For å advare de som er allergiske velger derfor virksomhetene å merke produktene sine med «kan inneholde spor av etterfulgt av ett eller flere allergener».

Enkelte matvarer merkes med at produktet kan inneholde spor av allergener, såkalt spormerking. Hensikten med merkingen er å informere forbruker om at produktet kan inneholde ett, eller flere allergener i tillegg til de som eventuelt fremgår av produktets ingrediensliste. Merking av denne typen kan gi en allergisk forbruker viktig informasjon om produktet, men det er viktig at denne merkingen kun benyttes i tilfeller der det er nødvendig.

Det er ingen krav i regelverket om at spormerking skal brukes. Det forventes imidlertid at virksomheter som benytter spormerking, har gjennomført en vurdering som konkluderer med at det foreligger en reell fare for at allergener er til stede.

Det kan være vanskelig for forbruker å vurdere den reelle risikoen ved å spise produkter som er spormerket. Dette skyldes blant annet at det ikke er gitt en grense for hva et spor er. Det utilsiktede innholdet av allergener kan også forekomme sporadisk, noe som gjør at produktet kan tåles helt fint i de fleste av tilfellene, men ikke alltid.

Det er derfor viktig at spormerking kun brukes der det er nødvendig, og etter at virksomheten har, så langt det er mulig, gjennomført tiltak for å hindre utilsiktet forekomst av allergener i de aktuelle matvarene.

Virksomhetene har ansvar for å vurdere allergener i alle ledd i produksjonskjeden – fra råvarer til ferdig produkt, og at de har god styring på alle punkter.

Punkter det kan være relevant å vurdere for å styre allergener i en virksomhet kan være:

  • innkjøp og kontroll av råvarer
  • lagring
  • soneinndeling
  • personlig hygiene
  • orden og renhold
  • ventilasjon

Virksomhetene skal sikre at merking med informasjon om allergener gir verdifull og nyttig informasjon til forbrukerne. Disse kravene gjelder både for produsenter og importører.

Følges de generelle kravene i næringsmiddelhygieneforskriften, blant annet næringsmiddelhygieneforordningen vedlegg II, kapitel IX, vil dette ofte redusere, eller eliminere, muligheten for utilsiktet forekomst av allergener i virksomheten.

Viktig for forbruker

Det er viktig at forbrukeren kan stole på at merkingen er korrekt. Spesielt viktig er dette for personer med matvareallergi og/eller intoleranse for visse typer mat. De er helt avhengig av å unngå mat de ikke tåler.

Slik finner du mer informasjon

For spørsmål relatert til merking av allergener, ta kontakt med ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Se også De som selger mat skal ha system for å sikre korrekt merking

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF): Matvareoverfølsomhet 

 

Fant du det du lette etter?