Regelverksprosess

Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander: Avslag av helsepåstand knyttet til Lactobacillus paracasei CBA L74

Publisert 04.01.2019     Sist endret 18.01.2019

Forskrift om ernærings- helsepåstander vil gjennomføre en forordning (SANTE/11492/2017) i norsk regelverk. Denne forordningen vil avvise en søknad om en helsepåstand om Nutrimune® (en pasteurisert skummetmelk fermentert med Lactobacillus paracasei CBA L74) som styrker immunforsvaret i mage-tarmkanalen og i de øvre luftveier hos småbarn.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden til helsepåstanden om Nutrimune® og funnet at det ikke er en sammenheng mellom helsepåstandenes ordlyd og virkestoffet. Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsaktene er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

Januar 2019 
 
Utkast til rettsaktene blir sendt på høring.

 

Frist: 17.03.2019
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Våren 2019 
Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett.

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50