Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander: Avslag av helsepåstand knyttet til Lactobacillus plantarum 299v

Publisert 24.10.2017     Sist endret 03.01.2019

Rettsakten, som gjelder avslag av en helsepåstand om at Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern, er under diskusjon i EU.

EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte påstanden ikke er tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av denne melkesyrebakterien (Lp299v) og absorpsjonen av ikke-hemjern i tarmen.

Helsepåstanden avvises på dette grunnlaget.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

Oktober 2017 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statens legemiddelverk 06.12.2017
Statens legemiddelverk 06.12.2017
NNN Forbund 22.11.2017
Landbruks- og matdepartementet 10.11.2017

Høring:

 

Høringsfrist: 27.12.2017
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statens legemiddelverk 06.12.2017
Statens legemiddelverk 06.12.2017
NNN Forbund 22.11.2017
Landbruks- og matdepartementet 10.11.2017

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 

 24.09.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statens legemiddelverk 06.12.2017
Statens legemiddelverk 06.12.2017
NNN Forbund 22.11.2017
Landbruks- og matdepartementet 10.11.2017

Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett.

 

 24.09.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statens legemiddelverk 06.12.2017
Statens legemiddelverk 06.12.2017
NNN Forbund 22.11.2017
Landbruks- og matdepartementet 10.11.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50