Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander: Avslag av helsepåstand knyttet til Lactobacillus plantarum 299v

Publisert 24.10.2017     Sist endret 12.01.2018

Rettsakten som gjelder avslag av en helsepåstand om at Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern er under diskusjon i EU.

EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte påstanden ikke er tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av denne melkesyrebakterien (Lp299v) og absorpsjonen av ikke-hemjern i tarmen.

Helsepåstanden avvises på dette grunnlaget.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

Oktober 2017 
Høring:

 

Høringsfrist: 27.12.2017
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statens legemiddelverk 06.12.2017
Statens legemiddelverk 06.12.2017
NNN Forbund 22.11.2017
Landbruks- og matdepartementet 10.11.2017

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett.

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50