Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander (høringsfrist 23.05.2016)

Publisert 01.04.2016     Sist endret 23.05.2016

Fire utkast til rettsakter er under diskusjon i arbeidsgruppen for ernærings- og helsepåstander i EU. Rettsaktene omhandler overføring av bruksbetingelser for to godkjente helsepåstander om måltidserstattere og avslag av tre helsepåstander.

Høringen om de to godkjente helsepåstandene om måltidserstattere gjelder en teknisk overflytting av bruksbetingelser fra direktiv 98/6/EF (som oppheves grunnet revisjonsarbeidet på området for særlig ernæring) til vedlegget i forordning (EU) nr. 432/2012.

EFSA har på bakgrunn av en forespørsel fra EU-kommisjonen vurdert om det var behov for endringer i bruksbetingelsene for disse to helsepåstandene. Hovedendringen i overføringen av bruksbetingelsene basert på EFAs råd, er at det er innført et lavere maksimumsnivå for energi på 250 kcal i måltidserstattere.

Det gis en overgangstid på 3 år for virksomhetene å tilpasse sine produkter til dette nye kravet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsaktene er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU

 

April 2016 
Utkast til rettsaktene vil snart bli sendt på høring med seks ukers høringsfrist

 

April 2016 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett

 

Vanligvis første virkedag etter beslutningen i EØS-komiteen. 
Høring

For å lese alle dokumentene i høringene, vennligst kontakt med Charlotte Holkov for å få dem tilsendt via e-post.

 

 23.05.2016

Last ned saksdokumentasjon

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50