Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander: Påstand om vitamin D

Publisert 23.05.2016     Sist endret 25.05.2016

Helsepåstanden som er under godkjenning i EU omhandler vitamin D og er en artikkel 14(1)(b) påstand. Det vil si at påstanden er retter seg mot barns utvikling og helse.

Påstanden har følgende ordlyd (fritt oversatt):

«Vitamin D bidrar til normal funksjon av immunsystemet hos barn».

Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstanden som avgrenser bruken av påstanden til kun å kunne brukes dersom produktet lever opp til kravene i ernæringspåstanden om «Kilde til [navn på vitamin] og/eller [navn på mineral]» som finnes i vedlegg I i påstandsforordningen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast under behandling i EU

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

April 2016 
Høring

 

Høringsfrist 06.07.2016
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund 27.05.2016

Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet

Dato ikke bestemt 
Fastsatt forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50