Endring i regelverket for ernærings- og helsepåstander: Avslag av ti helsepåstander knyttet til blant annet vektreduksjon, blodtrykk og kolesterol

Publisert 12.01.2018     Sist endret 04.01.2019

To utkast til rettsakter som gjelder avslag av ti helsepåstander er under diskusjon i EU. Påstandene omhandler blant annet helsepåstander om vektreduksjon, vedlikehold av normalt blodsukker, blodtrykk og kolesterol.

EFSA har vurdert de enkelte søknadene og konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte de ti helsepåstandene ikke er tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av virkestoffene og ordlyden i helsepåstandene.

Helsepåstandene avvises på dette grunnlaget.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

Januar 2018 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 02.02.2018

Høring

 

 

 18.03.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 02.02.2018

Vedtakelse på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett.

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 02.02.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50