Ernæringsprofiler

Publisert 28.09.2012     Sist endret 21.01.2013

Påstander kan inntil videre benyttes uten å oppfylle ernæringsprofiler.

En ernæringsprofil er et system som kategoriserer matvarer etter ernæringsmessig sammensetning. I påstandsforordningen er det fastsatt at ernæringsprofilene som utarbeides spesielt skal ta hensyn til næringsstoffene mettet fett, salt/natrium, sukker og kostfiber.

Prosess utsatt i EU

Ernæringsprofiler for næringsmidler eller bestemte næringsmiddelkategorier skulle i følge påstandsforordningen etableres før 19. januar 2009. EU-Kommisjonens arbeid med profilene er imidlertid forsinket, og det er uvisst når nytt forslag til ernæringsprofiler blir lagt fram.

Formål og bruk

Ernæringsprofiler opprettes for å unngå at man fremhever gunstige egenskaper, hvis matvaren også kan ha ernæringsmessig negative helseeffekter. Ernæringsprofilene skal med andre ord være med på å sikre at ernærings- og helsepåstandene ikke villeder forbrukerne.

Når ernæringsprofilene er etablert vil det kun være mulig å bruke ernærings- og helsepåstander på matvarer som overholder profilene. Det gis en overgangsperiode på 2 år fra ernæringsprofilene er vedtatt i EU.

Ernæringsprofiler er omtalt i artikkel 4 i påstandsforordningen.

Les mer om Overgangsordninger etter påstandsforordningen

Fant du det du lette etter?