Godkjente og avslåtte helsepåstander

Publisert 28.09.2012     Sist endret 24.10.2017

En helsepåstand sier noe om sammenhengen mellom en matvare og helseeffekt. Helsepåstander må være godkjent av EU-kommisjonen før de kan benyttes. Bare påstander som er tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert vil bli godkjent. Etter at helsepåstandene er godkjent eller avslått i EU, tar det litt tid før de tas inn i norsk regelverk.

Bare godkjente helsepåstander kan benyttes

EU-kommisjonens fellesskapsregister for godkjente og avslåtte helsepåstander 

Godkjente helsepåstander tatt inn i norsk regelverk (norsk oversettelse) - se dokumentet under "Publikasjoner" nederst på denne siden.

Avslåtte helsepåstander tatt inn i norsk regelverk (norsk oversettelse) - se dokumentet under "Publikasjoner" nederst på denne siden.

To hovedgrupper helsepåstander

Helsepåstandene er delt inn i to hovedgrupper: artikkel 13-påstander og artikkel 14-påstander. Det er ulike regler for de to gruppene.

Les mer om slike regler i artikkelen Supplerende merkekrav og næringsdeklarasjon

Artikkel 13-påstander er påstander som beskriver eller viser til:

  • et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for vekst, utvikling og kroppens funksjoner
  • psykologiske eller atferdsmessige funksjoner
  • en slankende effekt, vektkontroll, redusert sultfølelse, økt metthetsfølelse eller reduksjon av kostens energiinnhold.

Artikel 14-påstander er påstander som beskriver eller viser til:

  • reduksjon i en risikofaktor for utvikling av sykdom
  • barns utvikling og helse

Det er bare tillatt å bruke artikkel 14-påstander som er godkjent av EU-kommisjonen. I utgangspunktet gjelder dette også for artikkel 13-påstandene. Siden flere påstander ennå ikke er ferdig vurdert i EU, finnes det fremdeles overgangsbestemmelser for disse påstandene. Det gjelder hovedsakelig påstander om planter.

Les mer om artikkel 13-listen og gjenværende overgangsordninger i lenkene nederst på denne siden.

Uspesifikke påstander som for eksempel ”godt for magen”

Uspesifikke påstander som for eksempel ”godt for magen”, ”oppkvikkende” og ”styrker skjelettet” kan bare brukes dersom de følges av en godkjent helsepåstand som forklarer hvorfor næringsmiddelet er godt for magen eller virker oppkvikkende.  Slike påstander omtales også som artikkel 10 (3)-påstander.

Les mer om slike påstander under spørsmål og svar og i egen veileder knyttet til tolkning av artikkel 10 på temasiden for ernærings- og helsepåstander.

Ulovlige helsepåstander

Noen helsepåstander er alltid forbudte. Dette gjelder påstander som:

  • antyder at ens helse kan påvirkes negativt hvis man ikke spiser næringsmiddelet
  • omtaler hastighet eller omfang av vekttap
  • inneholder henvisning til anbefalinger fra individuelle leger eller helsepersonell
  • påstander som viser til at et næringsmiddel forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerte
  • direkte henvisning til «redusert risiko for sykdom» (Det er henvisning til en risikofaktor som er mulig under artikkel 14(1)(a)).

Næringsmidler som ikke kan bære helsepåstander

Det er ikke tillatt å bruke helsepåstander om drikkevarer med mer enn 1,2 volumprosent alkohol.

Det er forbudt å antyde at et næringsmiddel forebygger, leger eller lindrer sykdom

Det er generelt også forbudt å skape inntrykk av at et næringsmiddel forebygger, behandler eller helbreder sykdom hos mennesker. Dette fremgår av matinformasjonsforordningen artikkel 7 (3).

Regelverkshenvisning til relevant bestemmelse i ernærings- og helsepåstandsforordningen

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner