Ny helsepåstand knyttet til et kosttilskudd og avvisning av tre helsepåstander

Publisert 05.01.2017     Sist endret 11.01.2017

Helsepåstand knyttet til kosttilskuddet Limicol®

I EU diskuteres en helsepåstand knyttet til kosttilskuddet Limicol® som det er søkt godkjenning om. Søknaden faller under artikkel 14(1)(a) i påstandsforordning som omhandler påstander knyttet til redusert risiko for sykdom. Påstanden gjelder reduksjon av LDL-kolesterol i blodet. Produktet består av en kombinasjon av flere stoffer, hvorav monakolin K er et av de aktive stoffene. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) (Q-2012-00968) har vurdert søknaden og kommet frem til at det er en sammenheng mellom påstandens virkestoffer og påstandens ordlyd. Det er knyttet bruksbetingelser til påstanden, slik at den kan kun brukes på kosttilskudd som oppfyller disse betingelsene. Søker av helsepåstanden har også søkt om eiendomsrett av dataene knyttet til påstanden i fem år. Dette blir innvilget når rettsakten blir fastsatt i EU.

Tre helsepåstander vil bli avvist

De avviste helsepåstandene handler blant annet om en fiskeolje (V0137) og et kasein hydrolysat (FHI LFC24) og reduksjon av kognitiv svikt etter fysisk aktivitet og reduksjon av blodsukker etter et måltid.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsaktene er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU

 

Januar 2017 
Høring


Høringsfrist 22.02.2017
 
Vedtakelse på EØS-komitemøte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778050