Regelverksprosess

Ny påstand knyttet til sportsprodukter er under godkjenning i EU. Fem søknader om helsepåstander vil bli avslått av EU Kommisjonen

Publisert 14.09.2018     Sist endret 03.05.2019

EU Kommisjonen vil godkjenne en ny påstand som kan brukes sportsprodukter. Det er til denne påstanden knyttet betingelser for bruk og krav til sammensetting av drikken.

For påstanden knyttet til sportsprodukter har den europeiske myndighet for matsikkerhet (EFSA) konkludert at det er sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffer. Helsepåstanden vil godkjent i løpet av høsten. For mer informasjon om påstandens ordlyd og bruksbetingelser, se høringsnotatet.

EFSA har også vurdert flere søknader om helsepåstander, men de har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte de fem helsepåstandene ikke er tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av virkestoffene og ordlyden i helsepåstandene. Helsepåstandene avvises på dette grunnlaget av EU kommisjonen.

Arbeidsgruppen for ernærings- og helsepåstander har flere ganger diskutert utkast til en rettsakt som berører flere helsepåstander til knyttet til barns utvikling og helse og et utkast som berører generiske betegnelser. For å informere om utviklingen i disse utkastene, er utkastene sendt på høring igjen. Se høringsnotatet for mer informasjon.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsaktene er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

September 2018 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN Forbund 19.11.2018
Landbruks- og matdepartementet 14.11.2018

Høring

 

 

Høringsfrist 28.11.2018
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN Forbund 19.11.2018
Landbruks- og matdepartementet 14.11.2018

Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet

Januar 2019 
Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN Forbund 19.11.2018
Landbruks- og matdepartementet 14.11.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50